Reklama

Niedziela Częstochowska

Sympozjum „Dar bycia kobietą”

[ TEMATY ]

kobieta

sympozjum

Bożena Sztajner

„Dar bycia kobietą” - to temat sympozjum, które 8 marca odbyło się w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Sympozjum odbyło się z inicjatywy Akcji Katolickiej archidiecezji częstochowskiej, tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz Inicjatywy „STOP seksualizacji naszych dzieci”.

Patronat honorowy nad sympozjum objął abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

„Bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach dotknięcie geniuszu kobiety i daru kobiety. Ten geniusz zaplanował sam Bóg” - mówił na początku sympozjum ks. Janusz Wojtyla, duszpasterz kobiet archidiecezji częstochowskiej i podkreślił, że „tajemnica kobiety jest ukryta w Bogu”.

Reklama

O „etosie kobiety w Biblii” mówił ks. dr Jacek Molka, zastępca redaktora naczelnego „Niedzieli”, który podkreślił m. in., że w Biblii „etos kobiety jest ukazany jako styl życia, wzór do naśladowania i rola kobiety”. - Biblia uczy, że dar bycia kobietą to dar bycia piękną także w wymiarze duchowym i wewnętrznym - mówił ks. Molka.

„Biblia przedstawia kobietę z punktu widzenia mężczyzny. Kobieta jest zawsze pokazywana w kontekście jakiejś roli społecznej, przede wszystkim roli żony i matki”- kontynuował prelegent.

Następnie ks. dr inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego "Niedziela" mówiąc o „roli kobiety w społeczeństwie” wskazał na „konieczność zaangażowania kobiet w budowie laikatu, w kształtowaniu Akcji Katolickiej”. - Kobieta to ta osoba, która broni wartości społecznych, wychowuje dzieci w świecie wartości - mówił ks. Skubiś i dodał, że „kobieta powinna mieć orientację dekalogu”.

Reklama

„Matka uczy swoje dzieci także modlić się, czytać prasę katolicką, czytać „Niedzielę”. To wielka praca moralna nad młodym człowiekiem”- podkreślił ks. Skubiś.

Redaktor naczelny „Niedzieli” zaapelował do Akcji Katolickiej, aby „podjęła wielką pracę moralną nad kobietą, nad młodą dziewczyną”.

O zagrożeniach płynących z seksualizacji dzieci mówiła Danuta Stempniak - koordynator Inicjatywy STOP seksualizacji naszych dzieci. - W mediach głównego nurtu stwarza się wrażenie, że głos feministek to głos wszystkich kobiet - mówiła Stempniak. „Kobieta buduje ognisko domowe. A dzisiaj lekceważy się małżeństwo i dewaluuje macierzyństwo. Wyżej stawia się wolne związki a nie małżeństwo”- kontynuowała Stempniak i podkreśliła, że „temat seksualizacji dzieci praktycznie nie jest obecny w mediach głównego nurtu”.

Koordynatorka Inicjatywy STOP seksualizacji naszych dzieci zaznaczyła, że „propozycje seksualizacji dzieci niszczą właściwe relacje”. - Seksualność jest Bożym darem, a seksualizacja jest wynaturzeniem, wypaczeniem relacji międzyludzkich. W dyskusjach publicznych o edukacji seksualnej nie mówi się o modelach naturalnego planowania rodziny - mówiła Danuta Stempniak.

Prelegentka przestrzegała przed „niebezpieczeństwami, jakie wobec rodziny niosą regulacje prawne dotujące aborcję” i zachęciła do włączenia się do inicjatyw broniących godności człowieka, małżeństwa i rodziny.

Następnie ks. Sławomir Bednarski - prezes fundacji "Servire homini" mówiąc o „dramacie równouprawnienia” wskazał na skutki, jakie „przyniosła inżynieria społeczna, która weszła bardzo szybko w procesy społeczne na początku XX stulecia” - Rozpoczęto wówczas rozpracowywać na nowo takie pojęcia jak m. in. rodzina, wolność. Kobiety zachciały także żyć tak jak mężczyźni. Chęć jedynie awansu zawodowego, praca doprowadziły do obniżenia roli i znaczenia macierzyństwa, które zeszło na dalszy plan - podkreślił ks. Bednarski i dodał, że „rozerwano rodzinę od środka a zysk stał się najważniejszym motorem działania”.

Na zakończenie dr Artur Dąbrowski - prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej przybliżył temat „Kobieta na zgliszczach doktryn XX w.”. Wskazał m. in. na tragiczne skutki takich ideologii jak faszyzm i komunizm. - O wyzwoleniu kobiety z małżeństwa pisał Fryderyk Engels. Dzisiaj mówi się o wyeliminowaniu różnicy płci. Poglądy takich myślicieli jak Marks, Nietzsche i Freud są wciąż bardzo żywe w radykalnym feminizmie - mówił Dąbrowski.

Sympozjum zakończyło się Mszą św. w redakcji „Niedzieli”, której przewodniczył ks. Janusz Wojtyla. Mszę św. koncelebrowali: ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny „Niedzieli”, ks. Jarosław Sroka - asystent kościelny Akcji Katolickiej archidiecezji częstochowskiej, ks. Mariusz Frukacz - zastępca redaktora naczelnego „Niedziela” oraz ks. Sławomir Bednarski.

W homilii ks. Skubiś wskazał na nakaz misyjny Chrystusa, który „jest bardzo na czasie dla Akcji Katolickiej”. - Tymczasem dzisiaj chce się zamknąć usta Kościołowi, żeby nie przemawiał i nie głosił Ewangelii - mówił redaktor naczelny „Niedzieli”. „Misja Kościoła dotyczy każdego wierzącego. To stanowi dynamikę Kościoła i dzieła ewangelizacji także poprzez nowoczesne środki przepowiadania ewangelicznego”- zakończył ks. Skubiś.

W sympozjum wzięli udział m. in. członkowie Akcji Katolickiej z archidiecezji częstochowskiej, przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej, redaktorzy „Niedzieli” i mieszkańcy Częstochowy.

2014-03-08 20:15

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Z Jasnej Góry

Niedziela Ogólnopolska 10/2020, str. 9

[ TEMATY ]

papież

Jasna Góra

odpust

sympozjum

papież Franciszek

odpust zupełny

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Odpust z „wieczystą mocą”

Sanktuarium Jasnogórskie otrzymało od papieża Franciszka niezwykły dar. To przywilej odpustu zupełnego in perpetuo, czyli mającego „wieczystą moc” dla wszystkich wiernych, którzy nawiedzają to święte miejsce, „dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz”. Jest to odpowiedź Stolicy Apostolskiej na prośbę generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego.

Uzyskiwanie różnych odpustów w sanktuariach to przywilej wielu miejsc na świecie, jednak otrzymanie odpustu na zawsze, czyli bez konieczności ponawiania go w różnych okolicznościach, np. z racji jubileuszy, to wyróżnienie szczególne. Jak podkreśla o. Chrapkowski, powodem prośby do Penitencjarii Apostolskiej była „troska o ducha każdego pielgrzyma, który przybywa do Matki Bożej, aby mógł korzystać z wielkiego bogactwa Kościoła, którym jest łaska odpustu”. Dokument został podpisany w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej 22 lutego br., w święto Katedry św. Piotra. Stosowną bullę z darem odpustu przekazał podczas Apelu Jasnogórskiego 26 lutego na ręce generała Zakonu Paulinów ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej, konfrater Zakonu Paulinów.

Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, czyli: należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św. i odmówić modlitwę w intencjach papieża. Do warunków odpustu jasnogórskiego należy dołączyć: nawiedzenie

Jasnej Góry w formie pielgrzymki, modlitwę o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz prośbę o obronę instytucji rodziny. – Odpust ten wierni mogą otrzymać za siebie lub za zmarłych – podkreślił w odczytanym słowie ks. prał. Nykiel. – W uroczystość odpustową, w każde liturgiczne uroczystości Najświętszej Maryi Panny, raz w roku, w dniu dobrowolnie wybranym przez jakiegokolwiek wiernego, ilekroć z pobożności licznie tutaj będą pielgrzymować. Z daru odpustu skorzystać mogą także osoby, które fizycznie nie mogą przybyć na Jasną Górę. – Wdzięczni dzisiaj Ojcu Świętemu i Penitencjarii Apostolskiej za dar odpustu „na zawsze” na tym miejscu odkrywajmy wciąż na nowo i potwierdzajmy sobą, że to miejsce jest konfesjonałem narodu i ołtarzem ojczyzny – powiedział, gdy błogosławił pielgrzymów, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Maryja, Matka Kościoła

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Jasnogórska Matka Kościoła” odbyło się w dniach 24-25 lutego br. na Jasnej Górze. Jego organizatorami były: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jasnogórski Instytut Maryjny i Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Prelekcje głosili uczeni z Polski (Krakowa, Warszawy, Lublina, Częstochowy), a także z Niemiec i Watykanu. Rozważania i dyskusje dotyczyły m.in. obecności Maryi w Kościele, Jej duchowości i macierzyństwa, również w literaturze i sztuce, maryjnej posługi paulinów czy naśladowania Maryi w piśmiennictwie kard. Stefana Wyszyńskiego.

– Jasna Góra we współpracy z Katedrą Eklezjologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podjęła tematykę mariologiczną i maryjną, czyli naukę o Maryi i o Jej kulcie – wyjaśnił o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, wykładowca UPJPII. – Ale tę mariologię i maryjność łączymy z eklezjologią, czyli z nauką o Kościele. Eklezjologia bowiem nie może być rozdzielana od mariologii. – W 2019 r. sympozjum odbyło się w Rzymie, rozważaliśmy wtedy temat: „Kościół i misja”. W tym roku sympozjum jest w Częstochowie, bo trudno mówić o Maryi bez Jej obecności. Tylko na tym miejscu dobrze i kompetentnie możemy docierać do obecności Maryi. Stąd obecność na Jasnej Górze i temat sympozjum: „Kościół i Maryja” – zwrócił uwagę o. Napiórkowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Bp Tomasik: domagają się tolerancji, a sami nie szanują postaw innych

2020-08-04 16:05

[ TEMATY ]

Bp Henryk Tomasik

episkopat.pl

Bp Henryk Tomasik

- Domagają się szacunku dla swoich postaw i poglądów są nietolerancyjne wobec innych – powiedział biskup radomski Henryk Tomasik, który nawiązał do profanacji figury Chrystusa Zbawiciela z Krakowskiego Przedmieścia przez aktywistki LGBT.

Bp Tomasik zwrócił uwagę na wartości takie jak Bóg, Najświętszy Sakrament, świątynie, obrazy, które należy szanować.

- One są dla nas znakami obecności Boga. Z naszej strony są zachętą do tego, by uszanować osobę Boga i Matki Bożej. Profanacje krzyży mają charakter już wtórny. Najważniejsze dla nas jest to, abyśmy nie zatracili świadomości, że osoba Boga jest święta. Profanacja to obraza Boga, Matki Bożej, niszczenie tego co najświętsze – powiedział bp Tomasik na antenie Radia Plus Radom.

Drugim wymiarem profanacji według hierarchy jest „obraza wierzących, brak szacunku dla wierzących, których jest dużo w naszym kraju”.

- Kolejnym wymiarem profanacji to problem kultury. Osoby, które domagają się szacunku dla swoich postaw i poglądów są nietolerancyjne wobec innych. To jest ciekawe. Te osoby domagają się tolerancji a same nie szanują postaw innych ludzi. To pewna sprzeczność – zwrócił uwagę biskup radomski.

Bp Tomasik uważa, że przed wszystkimi jest wyzwanie wychowawcze, aby dzieci i młodzież uczyły się szacunku dla Boga i drugiego człowieka. - Czym innym jest dyskusja światopoglądowa a czym innym jest szacunek dla człowieka. Chrześcijanin przyjmuje postawę szacunku dla człowieka, choć może podjąć dyskusję z poglądami tego człowieka i musi się z tym zgadzać. Bolesne jest to, ze w Polsce są takie wydarzenia – mówił biskup w audycji „Kwadrans dla Pasterza”.

W dalszej części programu bp Tomasik przypomniał doniesienia francuskiej prasy, która przekazała informacje, że w ciągu roku doliczono się 1063 aktów antychrześcijańskich profanacji. - To zjawisko ogólnokulturowe. Tu potrzeba wołania o wzajemny szacunek. Im więcej ataków na księży czy Kościół, tym więcej aktów profanacji. Istnieje niebezpieczeństwo, że te akty będą eskalowały. Szczególnie bolą profanacje krzyży. Nie wyobrażam sobie profanacji symboli innych religii. Co by się wówczas działo? - zakończył bp Henryk Tomasik.

Audycja "Kwadrans dla Pasterza" na antenie Radia Plus Radom w każdą sobotę o godz. 8.05 i w niedzielę o godz. 14.05.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję