Reklama

Polska

Z nauczania pasterskiego bp. Jana Wątroby (2007-2013)

[ TEMATY ]

kazanie

homilia

bp Jan Wątroba

Bożena Sztajner

Wybrane fragmenty homilii bp. Jana Wątroby wygłoszone podczas licznych uroczystości w archidiecezji częstochowskiej, w której pełnił posługę od 2000 r.

„ Jan Paweł II był mistrzem modlitwy. Jan Paweł II kochał różaniec. Jednym z najwspanialszych gestów, jakie na zawsze nam zostawił, to gest przekazywania ludziom różańca.” (16 października 2007)

„Ojczyzna to język, kultura, to zwycięstwa i klęski, pamięć i cmentarze.” (5 grudnia 2007)

„W dzisiejszym świecie ileż jest Kainowych szkół, w których uczy się zła. Róbmy wszystko, by zwyciężało dobro. Mamy rodziny. Uczmy w nich dzieci dobra. Mamy szkoły, uczmy w nich wzrastać w dobrem.” (23 sierpnia 2008)

„Zło jest dobrze zorganizowane. Bardzo niepokojące są wpisy internautów, którzy często nawołują do czynienia zła.” (23 sierpnia 2008)

„Piękno naszych świątyń uświadamia nam ważną prawdę, że to człowiek jest też świątynią, w której mieszka Duch Święty” (14 września 2008)

„Cierpienie Jezusa jest wypowiedzeniem prawdy, że Bóg jest miłością.” (4 kwietnia 2009)

„Wrażliwość to wielki dar Boga. A przez talenty, które pochodzą od Boga wzbudza się wrażliwość u innych.” (4 kwietnia 2009)

„Św. Wojciech to człowiek na wskroś ewangeliczny. On ciągle poucza Kościół w Polsce, aby kierował się zasadami Ewangelii i aby nikomu nie dał się zastraszyć.” (23 kwietnia 2009)

„Św. Wojciech to człowiek, który spotkał Jezusa w swoim życiu. Był świadkiem prawdziwej wiary katolickiej.” (23 kwietnia 2009)

„Warto być dobrym. Trzeba odpowiedzieć każdego dnia na miłość, którą nam ofiarował Bóg.” (8 czerwca 2009)

„Św. Jadwiga Królowa była piękna, szczególnie wewnętrznie. Promieniowało z niej dobro i wrażliwość na człowieka biednego.” (8 czerwca 2009)

„Miłosierdzie czyni z małych ludzi olbrzymów, bo rośniemy w oczach Bożych.” (8 czerwca 2009)

„O kulturze duchowej człowieka świadczy również język, w którym są takie ważne słowa jak dziękczynienie. Trzeba nam czynić dziękczynienie w duchu „Magnificat” Maryi. Trzeba składać dziękczynienie Jezusowi za dar kapłaństwa .” (5 września 2009)

„O tak wiele rzeczy troszczymy się w życiu codziennym, gdy tymczasem trzeba zatroszczyć się o życie wieczne.” (1 listopada 2009)

„Troska o życie wieczne to troska o naszą świętość. Powinniśmy o nią troszczyć. Bóg dzieli się z człowiekiem świętością. Każdy z nasz otrzymał od Boga pieczęć, łaskę chrztu świętego. Jezus także przedstawia nam drogę do świętości i daje nam swój program, trudny program ośmiu Błogosławieństw, ale program możliwy do zrealizowania.” (1 listopada 2009)

„Bóg postawił nam na drodze naszego pielgrzymowania, by nas zanurzali w chrzest święty, by nam wskazywali drogi do świętości i umacniali nas swoim przykładem życia i dobrym słowem”. (1 listopada 2009)

„Świadectwo życia staje się najskuteczniejszym narzędziem głoszenia Ewangelii. By być świadkiem Jezusa Miłości, trzeba trwać w Nim, a od tego zależy jakość kapłańskiego świadectwa i owocność posługi.” (27 lutego 2010)

„Patron jest po to, aby bronił, wskazywał drogę, ale również po to, aby wskazywał zadania.” (20 kwietnia 2010)

„Bohaterowie z Katynia są wzorem i przykładem wierności ideałom i miłości Ojczyzny. Od nich trzeba uczyć się tej miłości przez pracę codzienną, właściwe wykonywanie swoich obowiązków.” (20 kwietnia 2010)

„Trzeba gromadzić się pod sztandarem patrona szkoły i przy nim odnajdywać konieczne wartości potrzebne w życiu codziennym.” (20 kwietnia 2010)

„Bądźmy świadkami Tego, Który nas umiłował.” (14 maja 2010)

„Żeby dać o kimś świadectwo trzeba go znać. Chciejmy poznać Miłość. Bóg objawia się człowiekowi, daje poznać swoją miłość.” (14 maja 2010)

„Bóg zaprasza każdego człowieka do niezwykłego dzieła dawania świadectwa. Każdy musi świadczyć według własnego charyzmatu. Bóg potrzebuje naszego zapału, talentu. Bóg ufa nam, że Go nie zawiedziemy. Trzeba nie tylko świadczyć. Trzeba innych wciągać w przestrzeń świadectwa.” (14 maja 2010)

„Chcemy to czynić tak, jak czyni to Maryja. Ona uczy nas, że modlitwa autentycznie przeżywana jest odnajdywaniem siebie przed Bogiem, odkrywanie prawdy o sobie. Maryja żyła w świecie dziękczynienia.” (25 sierpnia 2010) „Przychodzimy pod krzyż, aby miłość która na krzyżu w pełni się objawiła wypełniła nasze serca i dotknęła każdego z nas.” (6 kwietnia 2012)

„Nie można pojąć tajemnicy krzyża stojąc gdzieś z boku i z daleka. Krzyż zawsze pozostanie zgorszeniem dla tych, którzy są daleko i nie przyjęli Ewangelii.”( 6 kwietnia 2012)

„Chcemy dziś przy krzyżu stać bardzo blisko. Chrystus przez posłuszeństwo krzyża dokonał naszego zbawienia. My w niczym nie zasłużyliśmy na zbawienie. Ono jest darem. To my skazaliśmy Jezusa, wydaliśmy wyrok i wciąż ten wyrok wydajemy przez nasze grzechy. Krzyż, znak hańby i pogardy, stał się znakiem zwycięstwa” zaś przegranymi są ci, którzy Chrystusa i krzyż odrzucają albo umywają ręce.” (6 kwietnia 2012)

„Każda ofiara ludzka w ofierze Chrystusa nabiera głębokiego sensu.” (7 sierpnia 2012)

„Orszak Trzech Króli” to radosna twarz Kościoła i chrześcijaństwa.” (6 stycznia 2013)

„Fascynuje nas odwaga Mędrców, ale także ich głód prawdy. Mędrcy ze Wschodu są patronami tych, którzy mają odwagę stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Jesteśmy wezwani, by poznawać prawdziwego Boga, a nie Boga naszych wyobrażeń. Jesteśmy wezwani, by podejmować trud poznania pełnej prawdy o Bogu.” (6 stycznia 2013)

„Bóg chce naszą codzienność uświęcić swoją obecnością.” (6 stycznia 2013)

„Na naszej drodze ku Bogu spotykamy nie tylko świętych, ale także grzesznych ludzi, a nawet mających złą wolę. To zmusza nas do solidnej refleksji, by takiego człowieka nie naśladować a samemu w życiu czynić dobro.” (6 stycznia 2013)

„Obraz Dobrego Samarytanina pokazuje nam głęboką miłość Boga.” (11 lutego 2013)

„Przypowieść o Dobrym Samarytaninie jest o nas, o chorych i tych, którzy nimi się opiekują. Jezus Samarytanin zatrzymuje się, nie mija, ukoi nasze rany w sakramentach uzdrowienia i nie przystaje się o nas się troszczyć.” (11 lutego 2013)

„Oto jest ta najważniejsza wiadomość, którą chcemy zabrać z tego spotkania: jest Jezus, który troszczy o nas, który myśli o nas nie dlatego, że jesteśmy piękni, zdrowi sprawni. On zatroszczy o nas mimo słabości, grzechów, obojętności” (11 lutego 2013)

„Idź i ty czyń podobnie. Te słowa są wezwaniem do serdeczniej troski o każdego człowieka, a szczególnie o chorych. Te słowa przypominają nam, że Bóg troszczy się o nas.” (11 lutego 2013)

„Nawrócić się to iść pod prąd złudnego stylu życia, który często nas pociąga i czyni więźniami moralnej przeciętności.” (13 lutego 2013)

„Apel o nawrócenie obnaża i demaskuje łatwą powierzchowność, jaka bardzo często cechuje nasze życie. Nawrócić się znaczy zmienić kierunkowskazy drogi życia. Ale nie przez nieznaczną poprawę, lecz przez prawdziwą i właściwa zmianę kierunku naszego marszu.” (za Benedyktem XVI, 13 lutego 2013)

„Ważne żeby te trzy praktyki występowały jednocześnie. Ojcowie Kościoła zwykli mówić, że modlitwa jest jak ptak. Żeby móc dolecieć do Nieba musi mieć dwa skrzydła: skrzydło postu i skrzydło miłosierdzia. To samo dotyczy pozostałych dwóch praktyk. Również jałmużna, jeśli nie będzie miała dwóch skrzydeł w postaci postu i modlitwy stanie się zwykłą dobroczynnością. Z kolei post nie będzie miał wymiaru nadprzyrodzonego, jeśli nie będą mu towarzyszyły modlitwa i dzieła miłosierdzia.” (13 lutego 2013)

„Nawrócić się to iść pod prąd. Wyznaczając sobie zadania na Wielki Post nie możemy być obłudnikami, którzy robią teatr tylko po to, by podobać się innym. Mamy czynić dobro dla oczu Ojca Niebieskiego, który widzi w ukryciu. On dostrzega dobro i w swoim czasie je nagrodzi. I to jest najczystszy motyw dla wszystkich naszych działań, także dla wielkopostnych postanowień.” (13 lutego 2013)

„Nasza ojczysta ziemia jest ziemią krzyży, które przypominają o miłości i wskazują też na cel naszego życia, zmartwychwstanie”. (19 lutego 2013)

„Każdy dobry czyn wobec bliźniego jest „umyciem nóg.” (28 marca 2013)

„Tajemnica Wielkiego Czwartku jawi się jako swoisty tryptyk: Eucharystia, kapłaństwo i przykazanie miłości. Te trzy dary zrodziły się w kochającym Sercu Boga i są znakiem Jego miłości aż do końca.” (28 marca 2013)

„Eucharystia jest żywą pamiątką i żywym uobecnieniem męki, śmierci zmartwychwstania Chrystusa. Bez kapłana nie ma Eucharystii, a kapłan jest dla Eucharystii i to ona stanowi istotę życia kapłańskiego.” (28 marca 2013)

„Kapłaństwo jest wielkim darem, ale też zadaniem, które wymaga od kapłana świętości i o tę świętość trzeba się modlić.” (28 marca 2013)

„Umywać nogi” to przebaczać sobie niestrudzenie, nawzajem oczyszczać się.” (28 marca 2013)

„Będziecie diakonami, tzn. sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował jak Ten, który służy.” (do nowych diakonów, 11 maja 2013)

Reklama

„Sam Chrystus dał przykład, abyście tak postępowali jak On postępował. Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii. Macie być nie tylko jej słuchaczami, ale i głosicielami, zachowujcie tajemnicę wiary w czystym sumieniu, ukazujcie swoimi czynami wierność Słowu, które głosicie ustami.” (do nowych diakonów, 11 maja 2013)

2013-06-14 14:15

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Z miłości do Chrystusa

Niedziela rzeszowska 27/2020, str. I

[ TEMATY ]

bp Jan Wątroba

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce Pana Jezusa

Natalia Janowiec

Mszy św. w jasielskiej kolegiacie przewodniczył bp Jan Wątroba

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaśle poświęcono górujący nad miastem pomnika Chrystusa Króla Wszechświata.

Wydarzenie zainaugurowała Msza św. koncelebrowana w jasielskiej kolegiacie w intencji mieszkańców Jasła i regionu jasielskiego. Eucharystii przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W homilii wskazał na miłość i bogactwo Serca Bożego, łączącego Boga z człowiekiem: ,,Jezus obdarowuje nas nieustanną miłością, która płynie prosto z Jego Boskiego Serca. Bóg pragnie naszego szczęścia, a więc zbawienia, które powinniśmy odkrywać w Jego Sercu” – mówił hierarcha.

W czasie Mszy św. bp Jan wręczył papieskie odznaczenia ,,Benemerenti’’ osobom, które w ostatnich latach przysłużyły się Kościołowi. Odznaczenia otrzymali: Jerzy Kurczap (parafia pw. Chrystusa Króla w Jaśle), Dorota i Kazimierz Dąbrowscy (parafia pw. św. Bartłomieja w Dębowcu), Andrzej Gawlewicz (parafia pw. św. Antoniego w Jaśle).

Po Eucharystii zebrani na uroczystości udali się na wzniesienie przy ulicy Na Kotlinę, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika Chrystusa Króla Wszechświata. Poświęcenia dokonał bp Wątroba, który zawierzył społeczność jasielską Najświętszemu Sercu Jezusa.

Pomnik Chrystusa Króla powstał z inicjatywy świeckich, zwłaszcza jasielskich rzemieślników.

Pomnik Chrystusa Króla został wzniesiony z inicjatywy wiernych świeckich, zwłaszcza ze środowiska jasielskich rzemieślników. Betonowa kolumna wraz z umieszczoną na niej figurą Chrystusa Króla wznosi się na wysokość ok. 300 m n.p.m. Dzieło zrealizowano przy wsparciu ludzi dobrej woli. – Jak przemierzamy polską ziemię, od dwóch tysięcy lat spotykamy znaki obecności Chrystusa obok nas. Są to krzyże przydrożne, figury Chrystusa, Matki Najświętszej i świętych. Dzisiaj na tej jasielskiej górce, skąd widzimy całe nasze miasto, w jego historię i krajobraz wpisuje się piękna figura Chrystusa Króla. To wiara w Chrystusa Króla sprawiła, że jesteśmy tutaj. Wiara tych ludzi, którzy postanowili przed laty, aby taka uroczystość mogła mieć miejsce w naszym mieście. Bardzo dziękuję więc wszystkim inicjatorom i całej wspólnocie, która o to miejsce się zatroszczyła – podkreślił ks. Zbigniew Irzyk, dziekan dekanatu Jasło-Wschód.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

2020-08-07 16:27

[ TEMATY ]

zmarły

Tarnów

Portal Diecezjii Tarnowskiej

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz, były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełnił m.in. obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej. Był cenionym wykładowcą, autorem wielu książek i artykułów oraz promotorem prac naukowych. Miał 56 lat.

Msza święta pogrzebowa w kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na cmentarzu w Szczucinie zostanie odprawiona w poniedziałek (10 sierpnia) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz urodził się 2 września 1963 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodził z parafii Szczucin. Egzamin dojrzałości złożył w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie w 1982 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza w dniu 12 czerwca 1988 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Limanowa – Matki Boskiej Bolesnej (od 28 lipca 1988 roku do 20 czerwca 1991 roku) oraz Tarnów – Miłosierdzia Bożego (od 21 czerwca 1991 roku do 29 czerwca 1992). W latach 1992-1995 podjął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które uwieńczył doktoratem w 1995 roku.

W dniu 1 lutego 1996 roku został mianowany sekretarzem naukowym Biskupa Tarnowskiego Józefa Życieńskiego. Z dniem 10 marca 1997 roku otrzymał nominację na urząd Delegata do spraw Ekumenizmu w Diecezji Tarnowskiej. Ponadto sprawował obowiązki prefekta oraz ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, wicedyrektora Biblioteki Seminaryjnej, członka Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej oraz cenzora do oceny ksiąg treści religijnej. Pełnił także obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (w latach 2001-2002) oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej (w latach 2002-2003). Z dniem 26 sierpnia 2003 roku podjął posługę egzorcysty, którą pełnił do 2013 roku. Dekretem z dnia 1 grudnia 2019 roku został mianowany członkiem Komisji Teologicznej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Od 1996 roku był związany z Instytutem Teologicznym w Tarnowie jako opiekun roku w studium dla świeckich. W 1999 roku został mianowany adiunktem Instytutu Teologicznego w Tarnowie. Był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a ponadto wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie.

21 stycznia 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dniem 1 lutego 2008 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ponadto 1 listopada 2015 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych oraz promotorem prac naukowych.

Za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 27 marca 1997 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 9 sierpnia 2014 roku został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.

CZYTAJ DALEJ

Dolnośląskie: Ognisko koronawirusa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Piszkowicach

2020-08-11 09:38

[ TEMATY ]

pomoc

koronawirus

U 26 osób - w tym u siedmiorga dzieci - potwierdzono dotychczas zakażenie koronawirusem w prowadzonym przez siostry zakonne Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Piszkowicach na Dolnym Śląsku. Placówka szuka wolontariuszy, którzy mogą pomóc w opiece nad dziećmi.

Marta Koczwara z Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Kłodzku poinformowała PAP, że na początku sierpnia pierwsze wyniki dodatnie w kierunku Covid-19 potwierdzono u pięciu sióstr zakonnych. Od tego czasu siostry przebywają w izolacji domowej.

W związku z tym pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadzono testy wśród wszystkich podopiecznych ośrodka i części personelu, którzy mogli mieć kontakt z siostrami zakażonych koronawirusem. Wynik dodatni potwierdzono wówczas u 14 osób z personelu i siedmiorga dzieci. Wszystkie dzieci, u których wykryto zakażenie przebywają w ośrodku. W poniedziałek materiał do badań został pobrany jeszcze pięciu osobom z personelu.

Ze względu na sytuację, w której znalazł się ośrodek w Piszkowicach, o pomoc dla jego mieszkańców zaapelował m.in. starosta kłodzki Maciej Awiżeń i biskup Świdnicki Marek Mendyk. Potrzebni są wolontariusze z przygotowaniem medycznym do opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Od kilku dni kłodzki sanepid szuka także osób, które uczestniczyły w mszach świętych w kościele św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach w związku ze stwierdzeniem koronawirusa u miejscowego proboszcza.

Poszukiwane są osoby uczestniczące w mszach odprawianych przez proboszcza od 19 lipca do 2 sierpnia i mające bezpośredni z nim kontakt. Apel skierowany został także do osób, które miały bezpośredni kontakt z księdzem w innych okolicznościach. "Kontakt bezpośredni to kontakt z osobą zakażoną w odległości mniejszej niż dwa metry" – podał w komunikacie kłodzki sanepid.

"Do stacji sanepidu cały czas zgłaszają się osoby, przeprowadzane są wywiady epidemiologiczne i na ich podstawie sanepid występuje z wnioskiem o wykonanie wymazów" - powiedziała Koczwara. Dodała, że ksiądz miał kontakt z siostrami zakonnymi pracującymi w ośrodku w Piszkowicach.(PAP)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję