Reklama

Watykan

Watykan do muzułmanów: wspólnie przeciwstawiajmy się przemocy w imię religii

Chrześcijanie i muzułmanie wspólnie winni się przeciwstawiać przemocy, dokonywanej w imię religii – głosi Orędzie, które, jak co roku, skierowała do wyznawców islamu na całym świecie Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego. Jak zawsze okazją do jego ogłoszenia są miesiąc postu ramadan, który w tym roku rozpoczął się 18 czerwca i kończące go święto ofiarowania ‘Id al-Fitr. Dokument, noszący datę 12 czerwca i ogłoszony 19 bm., podpisali przewodniczący Rady kard. Jean-Louis Tauran i jej sekretarz ks. Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCI.

[ TEMATY ]

Watykan

muzułmanie

Kzenon/pl.fotolia.pl

Na wstępie przesłanie „w imieniu wszystkich katolików z całego świata” życzy spokojnych i radosnych obchodów tego święta „braciom i siostrom muzułmańskim” i przypomina, że w czasie tego miesiąca będą oni wykonywać wiele praktyk religijnych i duchowych, jak post, modlitwa, jałmużna, pomaganie ubogim, odwiedzanie rodzin i przyjaciół. Kardynał - przewodniczący zapewnił, że ma nadzieję i modli się o to, aby „owoce tych dobrych nasion mogły wzbogacić wasze życie”.

Dokument zwraca następnie uwagę, że „dla niektórych z was, jak również dla członków innych wspólnot religijnych na radości świąt kładzie się cieniem pamięć o bliskich, którzy stracili życie lub to, co posiadali, którzy cierpieli fizycznie, umysłowo, a nawet duchowo z powodu przemocy”. Wspólnoty etniczne i religijne w wielu krajach świata „doświadczyły różnych i ogromnych niesprawiedliwych cierpień: zabójstw kogoś ze swych członków, zniszczenia swego dziedzictwa kulturalnego i religijnego, wymuszonej emigracji ze swych domostw i miast, molestowania i zgwałcenia ich kobiet, zniewolenia niektórych swych bliskich, handlu narządami ludzkimi, a nawet sprzedawania osób zmarłych – wyliczono w Orędziu.

„Wszyscy jesteśmy świadomi powagi tych zbrodni jako takich. Ale tym, co czyni je jeszcze bardziej odrażającymi, jest próba usprawiedliwiania ich w imię religii” – podkreśla dokument. Wyjaśnia, że chodzi o wyraźny przejaw instrumentalizacji religii, aby zdobyć władzę i bogactwo. Zdaniem autorów zbyteczne jest przypominanie o tym, że ci, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i porządek publiczny, mają także obowiązek chronienia swych obywateli i ich majątku przed ślepą przemocą ze strony terrorystów.

Reklama

Duża odpowiedzialność spoczywa też na tych, którzy są zaangażowani na polu oświaty i wychowania, na rodzinach, szkołach, przywódcach religijnych i środkach przekazu. "Przemoc i terroryzm nasuwają się jako pierwsze w umyśle człowieka, który zszedł z prawidłowej drogi, trafiając tam na podatny grunt” – przestrzega Orędzie.

Wzywa też wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie młodzieży i działających w różnych instytucjach oświatowych, aby uczyli o „świętym charakterze życia i wypływającej stąd godności każdej osoby, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, religii, kultury pozycji społecznej czy przekonań politycznych”. Nie ma życia mniej lub bardziej cennego od innego, gdyż wszyscy należą do jakiejś określonej rasy czy religii, toteż nikogo nie wolno zabijać, a mordowanie w imię Boga jest podwójną zbrodnią: przeciw Bogu i człowiekowi.

Nie może być dwuznaczności w wychowaniu, a przyszłości człowieka, wspólnoty i całej ludzkości nie można budować na owej dwuznaczności lub na pozornej prawdzie. Chrześcijanie i muzułmanie, zgodnie ze swymi tradycjami religijnymi, spoglądają na Boga i łączą się z Nim jako Prawdą – przypomniano w dokumencie Rady. Podkreślono, że „nasze życie i postępowanie jako ludzi wierzących winno odzwierciedlać tego rodzaju przekonanie”.

Reklama

Na zakończenie Papieska Rada wzywa wyznawców obu religii „do modlitwy o sprawiedliwość, pokój i bezpieczeństwo na świecie, za tych, którzy zeszli z prawdziwej drogi życia i dopuszczają się przemocy w imię religii i aby wrócili do Boga i zmienili życie, za biednych i chorych”.

Stolica Apostolska wysyła orędzia do wyznawców islamu z okazji ramadanu i święta ‘Id al-Fitr od początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Początkowo robił to w imieniu całego Kościoła Sekretariat dla Niechrześcijan, a od czasu reformy Kurii w 1988 dokumenty te wysyła Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego.

2015-06-19 21:15

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Emiraty Arabskie: sułtan chce zwrotu katedry w Kordobie muzułmanom

2020-07-21 13:25

[ TEMATY ]

Hiszpania

muzułmanie

Ian Pitchford/pl.wikipedia.org

Przywódca emiratu Szardża, jednego z siedmiu tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie, Sultan III ibn Muhammad al-Kasimi domaga się zwrócenia muzułmanom wielkiego meczetu w hiszpańskiej Kordobie, w którym od XII wieku mieści się katolicka katedra. Według emira był to „dar, który nie należy do tych, którzy na to nie zasługują”.

Budowla w Kordobie sięga swymi początkami połowy VI wieku, gdy powstała tam wizygocka bazylika św. Wincentego. Po najeździe Arabów na ziemie dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii w VIII wieku zdobywcy pod wodzą Abderrahmana I w latach 786-88 gruntownie przebudowali świątynię chrześcijańską na meczet, który szybko stał się wizytówką arabskiego panowania na tym obszarze. Następni władcy jeszcze bardziej rozbudowywali to miejsce, a ostatnie powiększenie obiektu nastąpiło za panowania Almanzora pod koniec X wieku.

W pierwszej połowie XII wieku meczet ponownie stał się świątynią katolicką, rekonsekrowaną w 1236 r. Wtedy też ostatecznie potwierdzono prawa Kościoła do tego miejsca. W kolejnych wiekach trwała rozbudowa katedry i dobudowywanie nowych pomieszczeń, m.in. Kaplicy Królewskiej, dużej nawy gotyckiej, transeptu i dziedzińca. W 1882 r. obiekt ogłoszono Narodowym Pomnikiem Historyczno-Artystycznym, który w 1984 r. trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Od lat 90. XX wieku muzułmanie, zarówno indywidualni, jak i rządy niektórych państw wysuwają roszczenia do dawnej świątyni islamskiej, chcąc ją albo odzyskać w całości, albo przynajmniej dzielić wspólnie z chrześcijanami. Kościół stanowczo odrzuca tego rodzaju żądania, przypominając nie tylko swe wielowiekowe prawa do tego zespołu zabytkowego, ale także fakt, że meczet powstał na gruzach świątyni chrześcijańskiej, zniszczonej przez muzułmanów.

Choć od niemal ośmiu stuleci jest katedrą, świątynia nadal nosi po hiszpańsku nazwę La Mezquita - meczet.

CZYTAJ DALEJ

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Budują przedszkole w Kinoni. Potrzebna pomoc finansowa

2020-08-04 15:01

[ TEMATY ]

misje

przedszkole

RWANDA

Organizatorzy akcji

Mieszkańcy Rwandy doświadczyli cierpienia w wyniku wojny domowej. Skutki noszą do dziś. Zwłaszcza wszechobecna bieda, ciężka praca za przysłowiowe „parę groszy”, duża umieralność dzieci – to rzeczywistość współczesnej Rwandy. Z otwartością serc wyszła grupa osób, która postanowiła pomóc wiosce Kinoni w północnej Rwandzie. Zbierają środki na wybudowanie tam przedszkola.

Ks. Ignacy Czader ze Stowarzyszenia Opiekuńczo-Wychowawczego „Ignis”, który jest również proboszczem w parafii NMP Królowej Polski w Pogórzu, zaangażował się w akcję budowy przedszkola. Podkreśla, że mieszkańcy Rwandy w latach 90. XX w. doświadczyli niewyobrażalnego cierpienia wskutek wojny domowej, która doprowadziła do ludobójstwa – śmierci około 1 mln. osób. Obecnie Rwanda się rozwija, ale młodzi ludzie ciężko pracują za niewielką pensję – na dzień zarabiają mniej niż 2 euro, czyli bardzo niską kwotę, za którą ciężko jest wyżywić siebie i rodzinę.

Ks. Ignacy Czader razem z misjonarzem wiele lat posługującym w Rwandzie - pallotynem ks. Zdzisławem Prusaczykiem SAC i 4 osobami świeckimi, należy również do specjalnej Społecznej Rady Projektu w Kinoni, powołanej w związku z projektem. Członkowie rady zaznaczają, że szczególnie trudna sytuacja panuje północnej części kraju: dzieci żyją w skrajnym ubóstwie, wielu umiera dość wcześnie. – Będąc w północnej Rwandzie, w przeludnionej wiosce Kinoni, zobaczyliśmy rzesze małych dzieci, żyjących w głębokiej biedzie, niedożywionych i pozostawionych bez opieki. Postanowiliśmy dać tym maluchom szansę na wczesną edukację, zjedzenie śniadania, zabawę i opiekę medyczną. Pragniemy wybudować dla nich przedszkole – informują pomysłodawcy akcji.

Jednak aby idea mogła dojść do skutku, potrzebne jest wsparcie finansowe wielu ludzi dobrej woli. Dlatego organizatorzy proszą o pomoc finansową, zaś sami zobowiązują się do opracowania projektu architektonicznego, zorganizowania materiałów i budowy oraz naboru dzieci do przedszkola i wyposażenia ich w potrzebne do nauki przedmioty i wyżywienie.

W akcję budowy przedszkola włącza się Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl i Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis”.

Numery kont, na które można wpłacać ofiarę, znajdują się m.in. na stronie internetowej parafii w Pogórzu – tutaj.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję