Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Pyrzycki Plener Malarski u źródeł św. Ottona

Niedziela szczecińsko-kamieńska 25/2017, str. 3, 5

[ TEMATY ]

malarstwo

Ks. Robert Gołębiowski

Piękno ziemi pyrzyckiej uchwycone przez młodych artystów

Postać św. Ottona z Bambergu jest dla całego Pomorza Zachodniego fundamentem przyniesionej przez niego wiary i budowania zrębów Kościoła, który do tej pory czerpie wiele natchnień z jego misyjnego posługiwania. Zbliża się powoli 900. rocznica chrztu Pomorzan, dlatego nie dziwią liczne inicjatywy, które mają na celu przypomnienie dziedzictwa Ottonowego wraz z godnym uczczeniem jego pracy ewangelizacyjnej. Niewątpliwie do takich cennych pomysłów należy Plener Malarski, który od 15 do 26 maja miał miejsce w Pyrzycach, a którego głównym motywem było tworzenie: „U Źródła w Poszukiwaniu Śladów św. Ottona”.

Plener malarski jest inicjatywą starosty pyrzyckiego Stanisława Stępnia oraz dziekana ks. dr kan. Grzegorza Harasimiuka, a także Liceum Plastycznego w Szczecinie, którego dyrektorem jest pyrzyczanin Artur Sawczuk. Myśl o zorganizowaniu pleneru wyszła naprzeciw pragnieniu, aby połączyć piękno sztuki malarskiej z prezentacją dziedzictwa Pyrzyc, w tym chrześcijańskich korzeni wypływających z chrystianizacji dokonanej przez patrona naszej archidiecezji. Jak mówi ks. kan. dr Grzegorz Harasimiak: – Idea pleneru ma na celu ukazanie tożsamości ziemi pyrzyckiej. Poprzez pokazanie piękna miejscowych zabytków pragniemy powrócić do źródła, jakim był chrzest Pyrzyczan, za którym poszedł rozwój zarówno miasta, jak i regionu. Młodzież w swojej warstwie merytorycznej tworzy obrazy przedstawiające zabytki sakralne, jak i pozostałe, które stanowią o wartości dziejów Pyrzyc. Wykonane prace stanowić będą walor artystyczny, ale także historyczno-ewangelizacyjny oraz zachęcić mają wszystkich odwiedzających naszą ziemię do pochylenia się nad dziedzictwem św. Ottona.

Na niezaprzeczalną wartość pleneru wskazuje również starosta pyrzycki S. Stępień: – Razem z ks. dziekanem Grzegorzem szukaliśmy inspiracji do jeszcze wyraźniejszego uwypuklenia wartości chrztu, jakiego w 1124 r. dokonał w Pyrzycach św. Otton. Jedną z form uczczenia tego wydarzenia oraz utrwalania jego znaczenia stanie się właśnie obecny plener malarski. Ogromną wartością obok wysokiego kunsztu artystycznego stały się spotkania z osobami niepełnosprawnymi, młodzieżą oraz chociażby dzień spędzony przy Studzience św. Ottona, gdzie każdy ukazał w innym ujęciu to święte miejsce, podkreślając jego walory, które stały się natchnieniem artystycznym. Jako przedstawiciel władzy samorządowej cieszę się, że wszystkie prace staną się dziedzictwem naszej ziemi i pozostaną w Pyrzycach, aby być znakiem historii i uczyć kolejne pokolenia o doniosłości chrztu Pomorzan. Bardzo chcielibyśmy, aby wzorem Szlaku św. Jakuba powstał również podobny, odzwierciedlający posługę św. Ottona.

Reklama

W plenerze uczestniczyło 10 uczniów z Liceum Plastycznego ze Szczecina. – Spotkanie z Pyrzycami traktujemy podwójnie – mówią uczniowie – najpierw jako miejsce przemawiające znaczną historią, a po drugie, jako świetny element do tworzenia niezwykłych ujęć malarskich uświadamiających piękno tej ziemi. Temat przewodni pleneru skłonił nas do pochylenia się nad postacią św. Ottona i zapoznania się z jego historią życia oraz dziełem ewangelizacji. Miało to wpływ na wybór miejsc, które przedstawiane są na naszych obrazach. Pyrzyce ze swoją przeszłością są doskonałym miejscem do tworzenia obrazów i przyczyniają się do tego, że rodzą się w nas nowe pomysły na to, aby wydobyć całą duszę z tutejszych zabytków i pozostawić ją dla mieszkańców, którzy, asystując przy malowaniu, często podkreślali, że przyzwyczaili się do swoich zabytków i nie uświadamiają sobie ich prawdziwej wartości. Jesteśmy wdzięczni gronu osób, z którymi zetknęliśmy się i dzięki którym także usłyszeliśmy o znaczeniu misji św. Ottona, jak również o roli, jaką do tej pory odgrywa w życiu religijnym Pyrzyc ten święty misjonarz. Bardzo budujące były dla nas spotkania z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami seniorów, a także młodzieży, która sama odkrywała w sobie talenty plastyczne – z entuzjazmem o swojej warsztatowej pracy opowiadają uczniowie z klas II i III Liceum Plastycznego: Iga, Olga, Iza, Maja, Natalia, Alicja, Grzegorz, Aleksandra, Alicja i Marta.

Plener Ottonowy wpisuje się w merytoryczno-dydaktyczną pracę przyszłych artystów sztuki, którzy często odbywają wyjazdowe warsztaty, aby szkolić swoje umiejętności oraz dokumentować dziedzictwo naszej ziemi. Podczas pleneru młodzieżą opiekowali się nauczyciele liceum, w tym Stanisław Kokolus, który z niezwykłą pieczołowitością dba o sakralny wymiar zabytków, m.in. od dawna starając się o przywrócenie pierwotnej godności kościoła w Szadzku k. Dobrzan. W drugim tygodniu opiekunem był Wojciech Józef Zieliński, który podkreśla: – Plener w Pyrzycach, a także wizyta w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach oraz spotkania z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mielęcinie są istotnym elementem naszej pracy artystycznej, jak również wyrabiania wśród młodych postaw wrażliwości, która jest nieodzowna przy jakiejkolwiek pracy plastycznej. Nasza młodzież z dużą chęcią poznawczą utrwalała sobie szlak chrzcielny św. Ottona, wynikające z niego wartości wiary oraz akcenty patriotyczne, które złożyły się na budowanie świadomości społecznej mieszkańców tych ziem. Zbudowani jesteśmy entuzjazmem młodzieży, która prawie codziennie od 9 rano do godz. 19 pilnie pracowała w różnych miejscach Pyrzyc. Z pewnością te dwa tygodnie spędzone u źródła św. Ottona staną się dalszą inspiracją dla naszych uczniów, aby często w swojej twórczości podejmować podobne akcenty związane z tożsamością chrześcijańską naszych ziem.

Zwieńczeniem pleneru była na gorąco zorganizowana mała wystawa dopiero co ukończonych prac w kościele NMP Bolesnej w Pyrzycach, a po ich całkowitym ukończeniu i oprawieniu owocem końcowym będzie we wrześniu wystawa prac malarskich wykonanych podczas pobytu w Pyrzycach.

2017-06-13 11:34

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wystawa poplenerowa „Z Biegiem Warty – Kamion 2019”

2020-06-23 11:13

[ TEMATY ]

malarstwo

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Jerzy Duda‑Gracz

Kamion

Zofia Białas

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej 21 czerwca otwarto wystawę poplenerową „Z biegiem Warty – Kamion 2019”. Ekspozycja jest pokłosiem XX Ogólnopolskiego Pleneru Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy-Gracza (1941 – 2004), który odbył się pod patronatem Starosty Wieluńskiego

Na Plener Kamion 2019 przyjechali: Renata Bonczar, Stanisław Chomiczewski, Marian Danielewicz, Anna Jagodowa, Andrzej Kacperek, Paweł Kotowicz, Przemysław Lasak, Sabina Lonty, Krzysztof Pasztuła, Alina Sibera, Joanna Sierko – Filipowska, Małgorzata Stępniak, Janusz Szpyt, Marta Węg i Leszek Żegalski.

Zobacz zdjęcia: Wystawa poplenerowa „Z Biegiem Warty – Kamion 2019”

Przybyłych na wernisaż znów urzekła kolorystyka obrazów, ich tajemniczość i ciągle na nowo odkrywane uroki nadwarciańskich krajobrazów, które jeszcze długo będą dostarczać artystycznych wzruszeń.

Wystawę poplenerową „Z biegiem Warty – Kamion 2019” można oglądać do 6 sierpnia w Muzeum Ziemi Wieluńskej.

Plenery w Kamionie mają bogatą historię. Rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym stuleciu. Zainicjował je zmarły w 2004 r. Jerzy Duda-Gracz, ich honorowy i artystyczny patron. Od początku „oświetlał to miejsce słońcem swojego talentu i czułości badacza miejsc autentycznych oraz rozsławiał nie tylko w środowisku malarzy. Zapraszał na plener swoich studentów, kolegów, przyjaciół. Tak powstała tradycja i pokoleniowa więź, która, mam nadzieję, przetrwa i przez następne pokolenia malarzy będzie przekazywana. Komisarzem plenerów została Alina Sibera, która dzieło mistrza z pasją kontynuuje” – napisał Andrzej Fogtt, uczestnik pleneru Kamion 2012.

W ciągu 20 lat w Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprezentowano 1000 obrazów autorstwa 81 artystów.

CZYTAJ DALEJ

PKW apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji dot. głosowania w II turze wyborów

Uprawnionymi do udziału w głosowaniu w II turze wyborów prezydenckich, są wszyscy wyborcy; sposób głosowania wyborcy 28 czerwca nie ma na to uprawnienie żadnego wpływu - podkreśla w swoim stanowisku PKW, apelując jednocześnie o niepowielanie nieprawdziwych informacji ws. głosowania.

PKW opublikowała w czwartek stanowisko w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd.

"Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że pojawiające się w serwisach społecznościowych informacje o tym, jakoby wyborcy głosujący w dniu 28 czerwca 2020 r. na kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, mieli nie uczestniczyć w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II turze wyborów), a w głosowaniu tym uczestniczą wyłącznie wyborcy, którzy oddali głosy na innych kandydatów, są nieprawdziwe" - czytamy w piśmie podpisanym przez szefa PKW Sylwestra Marciniaka.

Jak podkreślono, uprawnionymi do udziału w głosowaniu ponownym, czyli w II turze, są wszyscy wyborcy, a sposób głosowania wyborcy 28 czerwca br. nie ma na to uprawnienie żadnego wpływu.

W stanowisku wyjaśniono, że wynika to z zasad przeprowadzania wyborów prezydenta RP określonych w konstytucji oraz w Kodeksie wyborczym. "Ponadto tajność głosowania gwarantuje, że sposób głosowania wyborcy w dniu 28 czerwca 2020 r. nie może wpływać na jego uprawnienie do udziału w głosowaniu ponownym, ani na uwzględnienie jego głosu oddanego w tym głosowaniu" - podkreślił szef PKW.

"Państwowa Komisja Wyborcza uznaje za wysoce szkodliwe rozpowszechnianie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd, bez względu na to, czy są one kolportowane jako +instrukcje dla wyborców+, żarty czy w jakiejkolwiek innej formie. Za szczególnie naganne należy przy tym uznać powoływanie się w takich materiałach na rzekome rozstrzygnięcia Państwowej Komisji Wyborczej, a także rozpowszechnianie takich informacji przez osoby piastujące funkcje publiczne" - głosi stanowisko PKW.

"Państwowa Komisja Wyborcza apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji, przypominając jednocześnie, że wiarygodne wyjaśnienia dotyczące zasad przeprowadzania wyborów i udziału wyborców w głosowaniu dostępne są na stronach internetowych www.pkw.gov.pl oraz wybory.gov.pl" - informuje Komisja.

W II turze wyborów prezydenckich 12 lipca ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zmierzy się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ par/

CZYTAJ DALEJ

łączyć miłość do Boga z miłością bliźniego

2020-07-04 06:27

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

ks. Paweł Kłys

Jeszcze do niedawna w bardzo wielu katolickich domach można było spotkać piękny obraz przedstawiający Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Wielu katolików praktykowało szczególne nabożeństwo do Dwojga Serc. W miniony piątek przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dobra okazja, żeby spojrzeć na pochodzenie i obecną praktykę tej formy pobożności.

Cały rodzaj ludzki został po raz pierwszy poświęcony Sercu Jezusowemu przez papieża Leona XIII, 11 czerwca 1899 roku. Kolejni papieże odnawiali ten akt co roku w uroczystość NSPJ. Sobór Watykański II przypomniał, że „wszyscy ludzie powołani są do tego zjednoczenia z Chrystusem, który jest światłością świata i od którego pochodzimy, dzięki któremu żyjemy, do którego zdążamy” (LG 3). Szczególnym wyrazem czci wobec Serca Pana Jezusa jest nabożeństwo związane z praktykowaniem dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Ta forma pobożności sięga swoimi początkami objawień otrzymanych przez św. Małgorzatę Marię Alacoque we francuskim Paray le Monial w latach 1673-1675. Pan Jezus prosił o odprawianie czuwań w intencji zadośćuczynienia oraz o przyjęcie Komunii świętej wynagradzającej Jego Boskiemu Sercu za zniewagi dokonywane przez zatwardziałych grzeszników. Nabożeństwo to propagował św. Claude de la Colombiere (1641-1682), który podczas nocnych czuwań w pierwsze piątki miesiąca wprowadził rozważanie przesłania Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zaproszenie do praktykowania Komunii Świętej wynagradzającej jest związane z obietnicą utrwaloną w prostocie rymu: „Kto dziewięć pierwszych piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu lecz pójdzie do nieba”.

O owocności nabożeństwa do NSPJ był przekonany także św. Jan Paweł II, który w orędziu skierowanym do jezuitów w 1986 r. stwierdził, że „serce człowieka uczy się (…) od Serca Chrystusa poznawać prawdziwy i jedyny sens swojego życia i przeznaczenia, rozumieć wartość życia prawdziwie chrześcijańskiego, strzec się wypaczeń ludzkiego serca, łączyć synowską miłość do Boga z miłością bliźniego”.

Dobrze, gdy nabożeństwo do Serca Jezusowego praktykujemy razem z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi. W 1917 r. Matka Najświętsza, ukazując się trojgu dzieci w Fatimie, prosiła, żeby zadośćuczynienie było praktykowane także w odniesieniu do Jej Serca przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca. Praktykujemy zatem nabożeństwo pierwszosobotnie w duchu wynagrodzenia za bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu, Jej Dziewictwu, Jej Bożemu Macierzyństwu oraz duchowemu macierzyństwu wobec ludzi; za grzechy ludzi, którzy w sercach dzieci sieją obojętność i nienawiść do Niej oraz za świętokradztwa tych, którzy profanują Jej święte obrazy. Maryja, wzywając do praktyki pierwszych sobót, powiedziała do Siostry Łucji: „Jeśli moje prośby zostaną spełnione, moje Niepokalane Serce zatriumfuje i ludzkość otrzyma erę pokoju”.

W jednym ze swoich listów z 1936 r. Siostra Łucja napisała, że pragnieniem Pana Jezusa jest powstanie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi i złączenie go z nabożeństwem do Jego Serca. Biskupi na sześciu kontynentach zatwierdzili program nocnego czuwania, które znane jest na świecie jako Wigilia Przymierza Dwóch Serc Jezusa i Maryi. Tę formę nabożeństwa rozpowszechnia dziś z powodzeniem Międzynarodowe Przymierze Świętej Rodziny (AHFI), które od niedawna gości także w Polsce (w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej). Uczestnicy wigilii adorują Najświętszy Sakrament, przystępują do spowiedzi świętej i Komunii Świętej wynagradzającej w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca oraz odmawiają cztery części różańca świętego podczas całonocnego czuwania.

Warto pomyśleć, czy wezwanie do zadośćuczynienia Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, za zniewagi, świętokradztwa i obojętność nie mogłoby spotkać się dzisiaj z jeszcze większym uznaniem i gorliwszą praktyką również w naszych wspólnotach parafialnych?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję