Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

42. Szczecińskie Dni Katechetyczne

W piątek 9 września księża, a w sobotę 10 września 2016 r. katecheci archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej rozpoczęli nowy rok katechetyczny, biorąc udział w 42. Szczecińskich Dniach Katechetycznych i przeżywając je pod hasłem: „Posługa słowa w duszpasterstwie dzieci i młodzieży”. W sobotę spotkanie rozpoczęło się w kościele seminaryjnym adoracją Najświętszego Sakramentu. Po adoracji ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, powitał wszystkich katechetów, bp. Henryka Wejmana, p. Magdalenę Zarębską-Kuleszę, zachodniopomorskiego kuratora oświaty, oraz gościa szczególnego – bp. Antoniego Długosza z Częstochowy. Następnie wraz z bp. Henrykiem podziękowali oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki paniom katechetkom, które zakończyły swoją pracę w szkole i odchodzą na zasłużoną emeryturę.

Po tej uroczystości bp Henryk przedstawił „Myśli przewodnie na rok katechetyczno-duszpasterski 2016/2017”. Na początku swojego wystąpienia bp Henryk przypomniał o Dniach Młodzieży w Krakowie jako „niezwykłym wydarzeniu dla naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce”. Podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w ich przygotowanie, oraz poprosił o dołożenie wszelkich starań, aby to dzieło zapoczątkowane przez św. Jana Pawła II było kontynuowane, czyli o „podsycanie tej idei w sercach młodzieży”. Druga „myśl przewodnia” to przypomnienie o trwającym Roku Miłosierdzia i związana z tym prośba do katechetów, aby wciąż uwrażliwiali dzieci i młodzież na świadczenie miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Następną poruszoną przez Księdza Biskupa sprawą była zbliżająca się 100. rocznica objawień fatimskich i zachęta, by katecheci uwrażliwiali swoich uczniów na wymiar duchowy tych objawień, potrzebę modlitwy i otwartości na Pana Boga i treści ewangeliczne. Podsumowując swoje wystąpienie, bp Henryk w imieniu abp. Andrzeja Dzięgi podziękował wszystkim katechetom za ich zaangażowanie, trud i poświęcenie.

Reklama

Po tych wystąpieniach wszyscy uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił bp Antoni Długosz.

„Nowa reforma szkolnictwa – wyzwania i perspektywy” – to temat wystąpienia pani kurator Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy, w którym zostały przedstawione główne założenia reformy. – Szkoła moich marzeń jest możliwa. Uczciwie ucząc matematyki, wymagając od uczniów czytania wspaniałych lektur, zachęcając do korzystania z oferty kulturalnej stolicy naszego województwa, dajemy szansę młodym ludziom na dobry start w kolejnych etapach edukacyjnych i spełnienie marzeń – podkreśliła pani kurator. – Wystarczy pamiętać wypowiedziane 400 lat temu słowa Jana Zamojskiego: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Praca z dziećmi i młodzieżą powinna być przyjemnością. I tego należy życzyć wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom. To jest najważniejsze zadanie szkoły. Na tym powinni się skupić wszyscy uczestnicy systemu oświaty – dodała. Podczas spotkania zachodniopomorska kurator przedstawiła również zapowiedziane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie oświaty, podkreślając, że zostały one zainicjowane na wniosek wielu różnych środowisk. Do najważniejszych decyzji porządkujących system edukacji, które będą realizowane w roku szkolnym 2016/2017, wymienić można zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację sprawdzianu po klasie szóstej, możliwość niezależnego odwołania się od wyniku egzaminu maturalnego, zniesienie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych czy ujednolicenie terminologii organizacji roku szkolnego oraz zniesie od 1 września 2016 r. tzw. godzin karcianych. Natomiast oprócz dotychczas wprowadzonych zmian pod koniec czerwca Ministerstwo wskazało również kierunki polityki oświatowej na najbliższe lata. Są to propozycje, które powstały po wielu spotkaniach z nauczycielami, uczniami, rodzicami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami związków zawodowych, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami zainteresowanymi tematyką oświatową.

Reklama

Ministerstwo podkreśla, że szczegółowe rozwiązania w postaci konkretnych projektów aktów prawnych będą kierowane do konsultacji społecznych i uzgodnień we wrześniu i październiku. Jedną z propozycji zmian, jakie miałyby być wprowadzone od września 2017 r., jest nowa struktura szkolnictwa: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum i 5-letnia dwustopniowa szkół branżowa z 3-letnim pierwszym stopniem i 2-letnim drugim stopniem. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wtedy uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej, zamiast kontynuować naukę w gimnazjum, staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej i nastąpi stopniowy proces wygaszania gimnazjów. W wyniku naturalnej rekrutacji do liceów trafią najlepsi uczniowie, którzy będą chcieli studiować.

Kurator oświaty wskazała również, że 5-letni okres przejściowy będzie trwał 5 lat, co pozwoli organom prowadzącym przystosować się do nowego ustroju szkolnego i zorganizować strukturę szkolnictwa na danym terenie, zwłaszcza jeśli chodzi o samodzielnie funkcjonujące gimnazja i wykorzystanie ich potencjału.

Nauczyciele zatrudnieni w aktualnie funkcjonujących placówkach od 1 września 2017 r. staną się nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu, którymi w okresie przejściowym mogą kierować dotychczasowi dyrektorzy. Podczas spotkania katecheci podzielili się z panią kurator swoimi wątpliwościami dotyczącymi postępowania niektórych dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi zmianami przepisów prawa odnośnie wspomnianych wcześniej „godzin karcianych”. W tej sprawie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie ukaże się odpowiedni komunikat.

Reklama

Po wystąpieniu zachodniopomorskiego kuratora oświaty bp Długosz wygłosił konferencję na temat: „Posługa słowa w duszpasterstwie dzieci i młodzieży”. Prelegent zachęcał słuchaczy do refleksji nad skutecznością Słowa Bożego, którego głoszenie jest ich prorocką misją. Razem z nimi rozważał problem: „co zrobić, żeby Słowo Boże było skuteczne?”, a co za tym idzie: „kiedy katecheza spełni swoje zadanie?”. Wskazówki i rady Księdza Biskupa są proste, ale czy takie łatwe w realizacji? To już zależy od zaangażowania katechety. – Katecheza spełni swoje zadanie, kiedy katecheci dochowają wierności Bogu i człowiekowi. Co to oznacza w praktyce? Katecheta ma obowiązek poprawnego głoszenia kerygmatu zbawienia (podstawą jest dogłębna znajomość Biblii) – wtedy będzie wierny Bogu. Człowiekowi (czyli swoim uczniom) będzie wierny wtedy, gdy będzie poruszał zagadnienia składające się na doświadczenia słuchaczy, jego język będzie komunikatywny oraz będzie stosował metody i pomoce odpowiadające możliwościom percepcyjnym uczniów. Tylko tyle? A może aż tyle? Naszym obowiązkiem jest wskazywać podopiecznym konkretne sposoby współpracy z Chrystusem i zachęcać ich do ciągłej przemiany swojego życia – mówił Ksiądz Biskup.

Na zakończenie spotkania głos zabrał ks. Paweł Płaczek, który przedstawił kilka spraw, szczególnie ważnych w nowym roku katechetycznym. Zachęcił do zapoznania się z „Informatorem Katechetycznym na rok formacyjny 2016/2017” oraz z pozycją opracowaną przez Wydział Wychowania Katolickiego: „To nie takie trudne – domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do Pierwszej Komunii św. z dziećmi fatimskimi” pod red. ks. Pawła Płaczka, przy współpracy Doroty Maziarz-Świerzewskiej i Doroty Usowicz-Lenczewskiej (które w drugiej części spotkania omówiły treść „domowniczka”).

Reklama

Ksiądz Dyrektor ze szczególnym naciskiem przypomniał wszystkim katechetom i rodzicom, że szkoła nie jest miejscem przygotowania do sakramentów. Przygotowanie i przystępowanie do nich powinno odbywać się w parafii, ponieważ w ten sposób dzieci uczą się łączności z parafią, w której mieszkają.

Ks. Paweł poprosił, aby w tym roku katechetycznym zwrócić szczególną uwagę na dwa tematy: setną rocznicę objawień fatimskich oraz misje. Na czas ferii zimowych zaplanowany jest studyjny wyjazd grupy katechetów do Kenii na zaproszenie pracujących tam sióstr felicjanek. Ma on na celu doświadczenie życia codziennego tzw. Kościoła misyjnego, a następnie poprzez świadectwo uczestników wyjazdu – jeszcze większe zainteresowanie się katechetów misyjną działalnością Kościoła.

2016-09-22 10:24

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Z modlitwą i piórnikiem w Kenii

Niedziela szczecińsko-kamieńska 9/2018, str. I

[ TEMATY ]

misje

katecheci

Iwona Łosiewicz

Sakrament chrztu św. w Kipsing

Sakrament chrztu św. w Kipsing

Grupa katechetów i dziennikarzy, która 31 stycznia br. poleciała do Kenii, aby w imieniu ludzi dobrej woli wręczyć piórnik każdemu uczniowi szkoły podstawowej w Kipsing, jest już w Polsce. Oto relacja z wyprawy do Afryki

W lutym ub.r. grupa katechetów z ks. dr. Pawłem Płaczkiem, dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, udała się do Kenii, aby przyjrzeć się pracy sióstr felicjanek, które posługują tam już 35 lat, służąc biednym, chorym i potrzebującym.

CZYTAJ DALEJ

Symbole i zwyczaje Adwentu

Niedziela podlaska 49/2002

[ TEMATY ]

adwent

Karol Porwich/Niedziela

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Wieniec adwentowy

CZYTAJ DALEJ

Gaz-System: gazociąg Baltic Pipe osiągnął pełną przepustowość

2022-11-30 15:32

[ TEMATY ]

gaz

Adobe.Stock.pl

30 listopada tego roku gazociąg podmorski Baltic Pipe uzyskał docelową moc przesyłową w kierunku Polski, czyli 10 mld m sześciennych gazu rocznie - poinformował w środowym komunikacie Gaz-System.

Jak wyjaśniono, Energinet, duński operator systemu przesyłowego zakończył proces podłączenia tłoczni w Zealand do infrastruktury Baltic Pipe.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję