Reklama

Niedziela Podlaska

Katolicka odnowa charyzmatyczna

Niedziela podlaska 20/2013, str. 7

[ TEMATY ]

Odnowa w Duchu Świętym

Archiwum ks. Roberta Figury

KS. KRZYSZTOF ŻERO: - Co to jest Ruch Odnowy w Duchu Świętym?

KS. ROBERT FIGURA: - Ruch Odnowy w Duchu Świętym jest ruchem katolickim, który powstał w 1967 r. w Stanach Zjednoczonych, m.in. pod wpływem Soboru Watykańskiego II oraz teologii zielonoświątkowej. Osoby uczestniczące w ruchu pracują nad własną wiarą poprzez nieustanne „dążenie do Jezusa poprzez działanie Ducha Świętego”. Działania członków ruchu to m.in. ewangelizacja chrześcijan.

- Czym Odnowa różni się od innych ruchów?

- W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym, zwana również Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele.

- W jaki sposób zrodziła się ona w Polsce?

- W latach 70. kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili przenieść na grunt polski. W 1976 r. zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne. 20 lat później na czuwanie do Częstochowy przyjechało ok. 200 tys. sympatyków ruchu.

- W którym roku i przez kogo została ona powołana w naszej diecezji?

- Oficjalnie Ruch Odnowy w Duchu Świętym został zaakceptowany przez bp. Antoniego Pacyfika Dydycza w 2008 r. W styczniu 2009 r. Ksiądz Biskup mianował mnie koordynatorem diecezjalnym, a Jadwigę Porzezińską koordynatorem świeckim w naszej diecezji. Ruch Odnowy rozpoczął swoją działalność w Bielsku Podlaskim w listopadzie 1991 r. i stopniowo rozprzestrzeniał się na inne parafie w kilku miejscowościach naszej diecezji.

- Ilu kapłanów było i jest zaangażowanych w prowadzenie Odnowy w naszej diecezji?

- Obecnie każda grupa ma swego opiekuna - kapłana, a w przeszłości opiekunowie zmieniali się średnio co 2 lata, gdyż z taką częstotliwością byli przenoszeni do innych parafii.

- Ile jest grup i ile osób należy do ruchu w naszej diecezji?

- Na obecną chwilę mamy 5 grup, do których należy ok. 150 stałych uczestników. Jest wielu sympatyków, którzy przeszli REO i uczestniczą tylko w większych uroczystościach.

- Jakie są struktury grupy?

- Grupa wybiera lidera. Są też powołani animatorzy, którzy odpowiadają za mniejsze grupki, tzw. grupki dzielenia. Grupki dzielenia ze swoimi animatorami spotykają się raz w miesiącu. Odnowa w Duchu Świętym spotyka się co tydzień po Mszy św. i raz w miesiącu ma adorację przed Najświętszym Sakramentem.

- Na czym polega praca kapłana w Odnowie?

- Kapłan czuwa nad pracą i modlitwą w Odnowie, mówi komentarze na spotkaniach do Słowa, które jest rozeznane przed każdym spotkaniem. Jest wsparciem duchowym. Również ewangelizuje grupę poprzez nauczanie, katechezy.

- Do kogo powinni zwracać się ci, którzy pragną wstąpić do ruchu?

- Powinni przyjść na spotkanie modlitewne, które odbywa się po Mszy św. W kościołach są wywieszone informacje z miejscem, dniem i godziną spotkań poszczególnych grup.
W Bielsku Podlaskim w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja grupa „Dobry Pasterz” spotyka się w każdy wtorek na Mszy św. o godz. 18, po której odbywa się spotkanie w salkach na plebanii.
W Ciechanowcu w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej grupa „Emmanuel” spotyka się w każdy wtorek na Mszy św. o godz. 18, a później w domku parafialnym obok kościoła.
W Hajnówce w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika grupa „Effatha” spotyka się w każdy czwartek na Mszy św. o godz. 18 (a od 1 listopada do końca Wielkiego Postu o godz. 17).
W Węgrowie w parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy grupa spotyka się w każdą środę na Mszy św. o godz.18.
W Sokołowie Podlaskim w parafii pw. św. Jana Bosko u księży Towarzystwa Salezjańskiego (SDB) grupa spotyka się w każdy czwartek na Mszy św. o godz. 18.

- Jak wyglądają kolejne etapy formacji?

- Pierwszym etapem jest uczestnictwo w REO, czyli Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy. Po przejściu REO każdy uczestnik może przychodzić i razem modlić się w grupie. Dla osób, które skończyły REO, jest jeszcze zaplanowany cykl spotkań, aby pogłębić to, co przeżyli na rekolekcjach. Kolejnym etapem jest stała formacja. Następnie tzw. uzdrowienie wspomnień i akceptacja siebie.

- Gdzie można zasięgnąć informacji o tym, co dzieje się w Odnowie w Duchu Świętym?

- O wszelkich naszych poczynaniach i tym, co w ciągu roku w naszym ruchu się odbywa, można dowiedzieć się ze strony internetowej www.odnowadrohiczyn.eu.

- Kto stoi na straży czystości wiary w Odnowie?

- Od 1997 r. przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła. Komisja w swoich dokumentach rozstrzyga pojawiające się w Odnowie teologiczne wątpliwości, poleca też wartościowe materiały formacyjne.

- Gdzie znajdują się domy rekolekcyjne?

- Domy rekolekcyjne znajdują się w: Magdalence k. Warszawy - Centrum Formacji „Wieczernik”, w Dobrym Mieście - Dom Rekolekcyjny „Źródło Jakuba”, w Zalesiu Górnym k. Warszawy. W naszej diecezji nie mamy domu rekolekcyjnego, ale korzystamy z gościnności Odnowy w Duchu Świętym z Białegostoku, która ma dom rekolekcyjny w Surażu.

- Jakie są jej wydawnictwa?

- Kraków - Wydawnictwo „m”, Łódź -Wydawnictwo Ośrodek w Duchu Świętym, Magdalenka - Wydawnictwo Centrum Formacji „Wieczernik” i Poznań - Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima”.

- Czy Odnowa wydaje jakieś czasopisma?

- Tak: „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, „List”, „Szum z Nieba”.

2013-05-16 13:19

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Duch, który działa

Niedziela łódzka 22/2020, str. I

[ TEMATY ]

modlitwa

Odnowa w Duchu Świętym

wstawiennictwo

Piotr Drzewiecki

Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą

Niekiedy słyszymy słowa krytyki i zastrzeżeń pod adresem działających w Kościele wspólnot, w tym wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Można powiedzieć, że obdarowanie charyzmatyczne to papierek lakmusowy spotkań modlitewnych, ożywczego tchnienia Ducha Świętego w naszych wspólnotach parafialnych i przyparafialnych, próba wiary i odpowiedzi na zaproszenie Boga oraz nieodłączne „wyposażenie” każdego ewangelizatora. Wyznacznikiem prawdziwości charyzmatów są jego owoce. W Piśmie świętym wiele razy Bóg mówi do nas, że „po owocach ich poznacie” – poznajemy, kto i w jakim kierunku nas pociąga i prowadzi. A zatem niezwykle ważna jest troska o osobistą relację z Bogiem – by była ona żywa. Pielęgnowanie jej opiera się m.in. na codziennej modlitwie, rachunku sumienia i czynnym uczestnictwie w Eucharystii.

Równie ważne w życiu charyzmatyka jest życie sakramentalne (szczególnie regularna spowiedź), byśmy nie zagłuszali głosu Bożego w naszych sercach poprzez nieuporządkowane relacje i grzech. Trzeba być świadomym odpowiedzialności, jaką bierzemy na siebie, podejmując posługę charyzmatyczną – czyli współpracę z samym Duchem Świętym. Moja troska o charyzmaty polega więc na tym, że się na nie otwieram. W ten sposób mówię Bogu „tak”, że chcę być Jego narzędziem. Mamy zatem prosić Boga o charyzmaty dla naszych wspólnot – im mamy ich w naszych wspólnotach więcej, tym bardziej umacniamy się Bożą miłością i doświadczamy Jego miłosierdzia.

– Charyzmat to dar łaski, jak wynika z greckiego tłumaczenia tego słowa, dany komuś po to, aby powiększał dobro innego człowieka. Z mojej wieloletniej praktyki wynika, że jest to przejaw mocy Bożej w naszym codziennym życiu. Pojawia się w tym kontekście pytanie o to, jak odkryć swój charyzmat, a właściwie charyzmaty, gdyż Bóg jest hojnym Dawcą. Zawsze jest ich więcej, niż jesteśmy je w stanie wykorzystywać. Wraz z pełnią Ducha Świętego, którą otrzymał każdy ochrzczony, występują charyzmaty niejako „w pakiecie”. Aby się o tym przekonać, wystarczy zacząć posługiwać. Po przejawach Jego działania można coś więcej powiedzieć o samym Działającym lub w ogóle Go zauważyć we współczesnym świecie – mówi dr hab. Dariusz Jeziorny, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.

W każdym posługiwaniu charyzmatycznym najważniejsza jest miłość – rozumiana jako pragnienie dobra drugiego człowieka. W służbie charyzmatycznej pamiętajamy cały czas, że charyzmaty są dla innych. Często są one dla nas osobiście krzyżem, bo posługa wymaga czasu, poświęcenia, rezygnacji z przyjemności, obumierania dla siebie itp. A wszystko po to, by chwała Boża mogła objawić się w moim bliźnim.

Tym, co mnie pozwala wytrwać w służbie drugiemu człowiekowi, gdy ciśnie się na usta „mam dość”, są słowa śp. o. Józefa Kozłowskiego, jezuity i założyciela łódzkiej, charyzmatycznej wspólnoty modlitewnej „Mocni w Duchu”: – Jak woda oczyszcza się płynąc, tak człowiek uczy się, posługując.

CZYTAJ DALEJ

UOKiK: 115 mln zł kary dla Biedronki

2020-08-10 10:21

[ TEMATY ]

gospodarka

sklep

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na właściciela sieci Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska – karę w wysokości 115 mln zł - poinformował w poniedziałek Urząd. Biedronka naruszała prawa konsumentów, nieprawidłowo informując o cenach w sklepach - dodał.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w komunikacie, że napływały do niego "liczne skargi konsumentów oraz informacje z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dotyczące nieprawidłowego uwidaczniania cen w sklepach sieci Biedronka".

"Setki sygnałów dotyczyły wyższych cen w kasie, niż na sklepowych półkach lub braku cen przy towarze. Skargi dały podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska" - czytamy.

Jak wskazano, w jego trakcie Prezes Urzędu zlecił kontrole Inspekcji Handlowej, które potwierdziły skalę nieprawidłowego informowania o cenach w sklepach należących do JMP.

Z ustaleń Urzędu wynika, że praktyka trwa co najmniej od 2016 r. Dopiero wszczęcie postępowania pod koniec ubiegłego roku przyczyniło się do podjęcia przez właścicieli Biedronki działań, których celem ma być rozwiązanie stwierdzonych nieprawidłowości. Prezes UOKiK będzie monitorował skutki wdrażanych zmian, mających usunąć naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

"Długotrwała praktyka spowodowała realne straty w portfelach konsumentów i bezpodstawne wzbogacenie się właściciela sieci ich kosztem. Dlatego zdecydowałem o nałożeniu na Jeronimo Martins Polska kary w wysokości 115 mln zł. Istnienie nieprawidłowości potwierdziła również sama spółka tłumacząc je błędami ludzkimi wynikającymi z dużej skali działalności. Nie wykluczamy, że tak rzeczywiście mogło być, nie usprawiedliwia to jednak w żadnym stopniu działania na niekorzyść klientów, tym bardziej, że przez długi czas przedsiębiorca – pomimo licznych nieprawidłowości wykrywanych przez Inspekcję Handlową - nie starał się systemowo rozwiązać tego problemu. Tak duży podmiot powinien dochować należytej staranności w swojej działalności, aby błędy w oznaczeniu nie dotykały osób kupujących w jego sklepach" - powiedział cytowany w komunikacie Chróstny.

Jak wskazał, cena jest jednym z najważniejszych kryteriów, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze produktów. "Niedopuszczalne jest wprowadzanie konsumentów w błąd co do właściwej ceny towarów. W przypadku Biedronki klienci przez długi czas płacili najczęściej więcej niż wynikało to z ceny na sklepowych półkach. Nie zawsze mieli nawet tego świadomość" – podkreślił prezes UOKiK.

Urząd podał przykładowe skargi konsumentów. Jedna z nich dotyczyła piersi z kurczaka.

"Zachęcony gazetka oraz kartką nad produktem postanowiłem zakupić Pierś z kurczaka w promocyjnej cenie 9.99zl. Po zrobieniu zakupów udałem się do kasy za towar zapłaciłem lecz w chwili zapłaty nie zauważyłem na paragonie że piersi są w cenie regularnej czyli 16.89 za kg (…)Poprosiłem o możliwość zwrotu towaru, lecz usłyszałem że niestety nie, bo z tym towarem opuściłem sklep i pani nie przyjmie go. Więc powiedziałem że to oszustwo i tego tak nie zostawię i zgłoszę to do UOKiK, inna z pań obsługi powiedziała +i co z tego, co nam zrobią+" - czytamy w przytoczonej przez UOKiK skardze.

Inna skarga dotyczyła papieru toaletowego, który był z wystawioną ceną 9,99 zł, a sprzedawano go po 16,99 zł. Jak wskazał autor skargi, "w przypadku zauważenia tego oszustwa, nie było możliwości zakupu papieru po cenie zgodnej z wystawioną".

Kolejna skarga dotyczyła zniczy. "Na palecie ze zniczami wisiała duża kartka z ceną za znicz. Przy zakupie dwóch zniczy miała być cena 7.99zł za sztukę. W kasie została naliczona inna cena 12,99 zł za sztukę. Po zwróceniu uwagi Pani kierownicze, poinformowała mnie że mogę jedynie zwrócić zakupione znicze" - czytamy.

UOKiK przypomina, że każdy sprzedawca ma obowiązek uwidocznienia ceny towaru. "Uniemożliwienie konsumentowi zapoznania się z ceną na etapie wyboru produktu jest poważnym naruszeniem jego prawa do rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Tymczasem kontrole Inspekcji Handlowej wykazały, że w sklepach Biedronka średnio aż 14 proc. towarów nie miało informacji o cenie" - podał Urząd.

UOKiK przekazał, że poza sankcją pieniężną, w sklepach Biedronka będzie musiała znaleźć się również informacja o prawach przysługujących konsumentom w przypadku różnicy w cenie na półce i w kasie o treści: "W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług)".

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/

CZYTAJ DALEJ

Paryż zostanie poświęcony Sercu Jezusa i Maryi

2020-08-11 08:15

[ TEMATY ]

modlitwa

Francja

Skitterphoto/pixabay.com

W uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia, arcybiskup Paryża Michel Aupetit poświęci stolicę Francji Najświętszemu Sercu Jezusa oraz Maryi.

Ceremonię w bazylice Sacre-Coeur poprzedzi wieczorna modlitwa 14 sierpnia na placu przed katedrą - poinformował francuski dziennik „La Croix”. Cała uroczystość zwieńczy przybycie do Paryża procesji maryjnej.

Od początku czerwca kilkudziesięciu francuskich chrześcijan pielgrzymuje przez 104 dni przez kraj. Pielgrzymi z figurą Matki Bożej idą uformowani w kształcie litery M. Głównymi punktami ich pielgrzymki są miejsca objawień maryjnych na terenie Francji w XIX wieku, m.in. Lourdes, La Salette i Pontmain.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję