Reklama

Myśl na tydzień - bp Roman Pindel

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

14.11.2023 – 20.11.2023
W powodzi hejtu, szczucia jednych na drugich pomyślmy, że naszym przeznaczeniem jest bycie na zawsze z Bogiem i ze świętymi.

7.11.2023 – 13.11.2023
Wśród nas może już żyć niejeden, którego życie daje podstawę, by go traktować jako kandydata na świętego.

31.10.2023 – 6.11.2023
Świętość Jana z Kęt wyrażała się wpierw w jego odnoszeniu wszystkiego do Boga.

24.10.2023 – 30.10.2023
Pierwsze kościoły w historii chrześcijaństwa powstawały na zasadzie powiązania domu i zgromadzenia wierzących. Tak jest do dziś: jakaś wspólnota wiary szuka swojego domu, w którym by mogła się gromadzić i przeżywać swoje spotkanie z Panem, słuchać słowa Bożego i przyjmować sakramenty.

17.10.2023 – 23.10.2023
Niechże w tym rozpoczynającym się roku łaski św. Jan Kanty umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

10.10.2023 – 16.10.2023
Bóg zapowiada, że przyjdzie ze swoją łaską, która wchodzi w to, co człowiek przygotował, aby dokonać przemiany niemożliwej dla ludzkich sił.

3.10.2023 – 9.10.2023
Józef i Wiktoria Ulmowie nie tylko wierzyli i wzywali imienia Jezusa na modlitwie. Oni czynili wszystko, co usłyszeli i odczytali jako Jego wolę.

26.09.2023 – 2.10.2023
Słuchanie Ducha Świętego i zgodna z Jego prowadzeniem, słowem czy natchnieniem modlitwa pozwala człowiekowi skutecznie realizować Boże powołanie.

19.09.2023 – 25.09.2023
Już posiadanie i czytanie Pisma Świętego przed wojną nie było czymś zwyczajnym, zaś Ulmowie należeli do nielicznych, którzy karmili się słowem Bożym, poznając Ewangelię oraz życie i nauczanie Jezusa.

12.09.2023 – 18.09.2023
Jezus po to przyszedł na świat, żeby ogłosić: zaczyna się wyzwolenie ze wszystkiego, co człowieka ogranicza, poniża, uśmierca, degraduje.

5.09.2023 – 11.09.2023
Okazujmy miłość bliźnim i miłosierdzie potrzebującym, żyjąc uczciwie i według sumienia.

15.08.2023 – 21.08.2023
Trzeba uczynić, to co Bóg zamierza, wpleść nasze losy, niepokoje, pragnienia i dobre plany w to, co jest Bożym planem.

8.08.2023 – 14.08.2023
Dziś patriotyzm wyraża się w obronie praw i wolności sumienia, obronie życia, a w czasach pokoju szczególnie w poszukiwaniu sprawiedliwości społecznej, wspieraniu najsłabszych, zdegradowanych i poszukiwaniu dobra wspólnego.

1.08.2023 – 7.08.2023
Darem od Boga, przemawiającego od wieków do Jego ludu, jest słowo Boże.

18.07.2023 – 24.07.2023
W Eucharystii rodzina znajduje tak bardzo potrzebną siłę: gdy w niedzielnej Mszy św. uczestniczy czynnie, uważnie, modląc się.

11.07.2023 – 17.07.2023
Duch Święty przychodzi wtedy, kiedy Go wzywamy. Wtedy też ożywia te dary potrzebne na różne okoliczności życia.

4.07.2023 – 10.07.2023
Tak, jak Bóg hojnie, tak człowiek może hojnie posiać, ale też może siać skąpo, może powstrzymywać tę rozrzutność Boga w Jego łasce i w słowie, działaniu.

27.06.2023 – 3.07.2023
Wiara, jaka by nie była, pomaga w odkryciu owego sensu, jaki człowiek odnajduje i jaki go motywuje.

20.06.2023 – 26.06.2023
Na każdy czas, nawet najbardziej trudny, Opatrzność daje świętych, którzy przyczyniają się do umocnienia wiary, odnowienia życia religijnego, bronią niepodległości Polski lub wychowują pokolenia na nadchodzące trudne czasy.

13.06.2023 – 19.06.2023
Św. Jan Sarkander wybrał bycie głosicielem słowa i prawdy Bożej. To wszystko prowadziło do śmierci męczeńskiej.

6.06.2023 – 12.06.2023
W miarę lat i doświadczeń wierzący zwracali się do Maryi z coraz większym zaufaniem i przekonaniem do Jej możliwości.

30.05.2023 – 5.06.2023
Lud Boży potrzebuje kapłana, który będzie nade wszystko wiernym sługą zbawienia.

23.05.2023 – 29.05.2023
Jesteśmy jak lud Izraela. Przewodzi nam Chrystus, który jest Światłem.

16.05.2023 – 22.05.2023
Paweł VI godzi się zostać papieżem, nawet gdyby jedynym jego owocnym dokonaniem miało być cierpienie. Heroicznie ufa, że to Bóg prowadzi.

9.05.2023 – 15.05.2023
Gdzie szukamy punktu oparcia w sytuacji, gdy coś istotnego dla wiary zostaje zakwestionowane?

2.05.2023 – 8.05.2023
Człowiek, który wierzy, nigdy nie pozwoli sobie na to, aby być przeciwko Bogu.

25.04.2023 – 1.05.2023
Największym dziełem Bożego Miłosierdzia jest nasze zbawienie i odkupienie.

18.04.2023 – 24.04.2023
Zapraszam wszystkich, abyśmy uwierzyli i dzielili się radością, że Pan Zmartwychwstał i jest Miłosierny.

11.04.2023 – 17.04.2023
Przez zbawienie dokonane w Chrystusie Bóg sprawił ostateczne przewartościowanie w sferze mocy i słabości oraz mądrości i głupoty.

4.04.2023 – 10.04.2023
Jeżeli nie uznaje się absolutnej świętości i nienaruszalności życia ludzkiego, zamach na nie przychodzi ze strony ideologii, rachunku ekonomicznego lub arbitralnych decyzji.

28.03.2023 – 3.04.2023
Miłosierdzie winno być nie tylko głoszone, ale noszone w sercu oraz objawiane przez czyny naśladowców Jezusa.

21.03.2023 – 27.03.2023
Bóg utożsamia się z człowiekiem i zrobi wszystko, żeby go wybawić. Bóg jest Zbawicielem – Tym, który ocala.

14.03.2023 – 20.03.2023
Trzeba modlić się o sprawiedliwy pokój. Taki, który będzie trwał.

7.03.2023 – 13.03.2023
Post ma wielką moc, gdy jest przeżywany wewnętrznie, a nie ostentacyjnie, nie tylko po to, by to ludziom się spodobało.

28.02.2023 – 6.03.2023
Przyjmujemy wymowny znak posypania głowy popiołem, ale także wezwanie, które towarzyszy temu znakowi.

21.02.2023 – 27.02.2023
Osiągnięcie wielkich rzeczy przez post, modlitwę i jałmużnę oznacza pokutę bez nagłaśniania, bez reklamy.

14.02.2023 – 20.02.2023
Bóg zapowiada, że przyjdzie z łaską, która wchodzi w to, co człowiek przygotował, aby dokonać przemiany niemożliwej dla ludzkich sił.

7.02.2023 – 13.02.2023
Fundamentem jest Jezus Chrystus. On na wszystkie pokolenia do końca świata wyznacza jedność.

31.01.2023 – 6.02.2023
Ekumeniczny Maraton Biblijny w Bielsku-Białej jest nieporównywalnym pod względem zróżnicowania uczestników.

24.01.2023 – 30.01.2023
Jezus bowiem po to został posłany przez Ojca, by powoływać tych, którzy uznają się za grzeszników i nawrócą się.

17.01.2023 – 23.01.2023
Chrystus pierwszy mnie umiłował i ja pragnę odtąd miłować Jego i braci.

10.01.2023 – 16.01.2023
Pokój z innymi dobrami można wyprosić u Boga. Ten, nad którym przyzywa się błogosławieństwa, winien je przyjąć jako znak dobroci i opieki Boga.

3.01.2023 – 9.01.2023
Obyśmy i my mogli opowiedzieć naszą przypowieść o narodzeniu Jezusa w nas samych. Bo przecież o to chodzi w świętowaniu Bożego Narodzenia.

27.12.2022 – 2.01.2023
Nad wszystkim jest Bóg. Jest Opatrzność Boża. Jest nasz jedyny Zbawiciel Jezus Chrystus. Trzeba Go odkryć dla siebie.

20.12.2022 – 26.12.2022
Jezus urodził się w Bet-Lechem, czyli w domu chleba. Dom i chleb to słowa, które najlepiej określają to, czego potrzebujemy w życiu.

13.12.2022 – 19.12.2022
Ostatnie słowo w dziejach ludzi i narodów należy do Tego, który jest Panem historii. Jemu zależy na tym, by każdy był zbawiony.

6.12.2022 – 12.12.2022
Potrzeba uwierzyć w Jezusa i zdecydować się na pójście za Nim.

29.11.2022 – 5.12.2022
Ufający Bogu jest zdolny przyjąć najtrudniejsze powołanie i wytrwać w nim do końca. Nie cofnie się wobec trudności, nie ulęknie się prześladowań.

15.11.2022 – 21.11.2022
Wiara jest mocą. Jest czymś, co przemienia człowieka, który uwierzył Bogu.

8.11.2022 – 14.11.2022
Jezus pragnął Kościoła po to, by był głosicielem Ewangelii i wspólnotą wierzących, chcących zostać świętymi i ostatecznie być na zawsze z Bogiem.

1.11.2022 – 7.11.2022
Starajmy się składać Bogu miłe ofiary duchowe z nawrócenia i czynów miłosierdzia, modlitwy i naszych trudów, wyrzeczeń i cierpień.

25.10.2022 – 31.10.2022
Dziękujemy za owoce modlitwy różańcowej, za przybliżenie wiary w Boga, który łaskawie zniża się, pomaga i ocala.

18.10.2022 – 24.10.2022
Przeżywajmy wiarę w jedności, w pokoju sumienia, w pokoju, który powinien panować we wspólnocie parafialnej.

11.10.2022 – 17.10.2022
Odkrywamy niezwykłe znaczenie Różańca – dziedzictwa, które stało się udziałem kolejnych pokoleń.

4.10.2022 – 10.10.2022
Niech wyznawanie wiary, dawanie świadectwa i przekaz wiary kolejnemu pokoleniu, umacnianie więzi z Jezusem będą na pierwszym miejscu w życiu.

27.09.2022 – 3.10.2022
Wierzymy i głosimy: Sam Bóg zatroszczył się o to, by nas wyzwolić od każdego zła!

20.09.2022 – 26.09.2022
Modlitwy potrzebujemy w sprawach takich, jak zapewnienie pożywienia, bezpiecznej pracy i sprawiedliwej za nią zapłaty.

13.09.2022 – 19.09.2022
Św. Melchior Grodziecki w miejscu, gdzie wypełniał obowiązki kapłańskie, zaświadczył o swojej nieugiętej wierze wyznawanej w Kościele katolickim.

6.09.2022 – 12.09.2022
Przychodzimy na Jasną Górę, do Kalwarii, Rychwałdu i Rajczy. Nie odejdziemy, dopóki nie wysłuchamy tego, co Maryja ma nam do powiedzenia.

29.08.2022 – 5.09.2022
Maryja uczy, jak uważnie słuchać każdego słowa i jak rozpoznawać, że za tym słowem stoi Boży zamiar.

22.08.2022 – 29.08.2022 Kto przeszedł pielgrzymią drogę, dowiódł wielkiej miłości, a także wdzięczności przywiązania i ufności w opiekę Matki Bożej.

16.08.2022 – 22.08.2022
Potrzeba nam czegoś takiego jak pielgrzymka. Kilka dni, które są wyrwaniem z tego życia, w którym jesteśmy zanurzeni, nieraz uwięzieni, nieraz bezradni.

9.08.2022 – 15.08.2022
W nadziei, że rodzina stanie się silna dzięki Eucharystii, powracajmy do domów, pracy i obowiązków z pokojem Chrystusa.

2.08.2022 – 8.08.2022
Kto zaufał Bogu i Jego słowu, nie zawiedzie się. Tak bardzo ważne jest trwanie przy Tym, który jest prawdomówny i wierny.

26.07.2022 – 1.08.2022
Jedna z definicji świętości może być taka: Być świętym – to znaczy chcieć więcej życia.

19.07.2022 – 25.07.2022
Bóg pierwszy nas kocha, ale też uzdalnia człowieka do miłości, a także do miłosierdzia.

12.07.2022 – 18.07.2022
Jedna z definicji świętości może być taka: Być świętym – to znaczy chcieć więcej życia.

5.07.2022 – 11.07.2022
W Eucharystii rodzina znajduje bardzo potrzebną siłę, gdy czynnie i uważnie uczestniczy w niedzielnej Mszy św., modląc się, słuchając słowa Bożego i przystępując do Komunii.

28.06.2022 – 4.07.2022
Mój tata przez niemal 10 lat, wracając w niedzielę z kościoła do domu, był przepytywany z kazania. Jego religijna i od lat chorująca matka, nie mogąc uczestniczyć we Mszy św., w taki sposób chciała poznać, czego naucza Kościół. On dzięki temu wyrobił w sobie nawyk uważnego słuchania kazań, ich zrozumienia i zapamiętania.

21.06.2022 – 27.06.2022
To Bóg jest miłością, a nie miłość jest Bogiem.

14.06.2022 – 20.06.2022
Tylko Chrystus mógł złożyć ofiarę, umierając dla przebłagania za grzechy ludzi.

7.06.2022 – 13.06.2022
Duch Święty daje odpowiednie dary i charyzmaty, a także powołuje do rozmaitych posług w Kościele.

31.05.2022 – 6.06.2022
Świątynia jest ambasadą nieba; jedną z wielu na świecie, ale jednego nieba, gdzie są Bóg i święci, a także nasza pierwsza oraz ostateczna ojczyzna.

17.05.2022 – 23.05.2022
Maryja jest nazywana Pamięcią Kościoła, ponieważ wszystkie sprawy, wydarzenia i słowa uważnie rozważała, szukając ich znaczenia w świetle wiary.

10.05.2022 –16.05.2022
Darem od Boga, przemawiającego od wieków do Jego ludu, jest Słowo Boże.

3.05.2022 – 9.05.2022
Urząd apostolski, posługa jednania i kapłaństwo są ściśle związane z centralną prawdą chrześcijaństwa o jedynym Wybawicielu i jedynej drodze zbawienia.

26.04.2022 – 2.05.2022
Jezusowa dłoń prowadząca rękę Apostoła do rany w boku zachęca wątpiącego Tomasza, by jak najprędzej przekonał się co do prawdziwości rany Jezusa, który się ukazuje jako żywy.

19.04.2022 – 25.04.2022
Bóg utożsamia się z człowiekiem i zrobi wszystko, żeby go wybawić. Bóg jest Zbawicielem – Tym, który ocala.

12.04.2022 – 18.04.2022
Niech wiara w zwycięstwo Zmartwychwstałego dozna w tym dniu umocnienia i da nam ufność i radość z bycia uczniem Chrystusa. Niech uzdolni nas do dawania świadectwa o Tym, który za nas i dla nas pokonał śmierć i zmartwychwstał”.

5.04.2022 – 11.04.2022
Zaufanie decyduje o tym, jak widzimy świat, według jakich zasad żyjemy, a przede wszystkim, komu jesteśmy posłuszni. Kto zaufał Bogu i Jego słowu, nie zawiedzie się.

29.03.2022 – 4.04.2022
Życie człowieka jest święte, a więc nienaruszalne, bo przecież chciane przez Boga, przewidziane.

22.03.2022 – 28.03.2022
Potrzeba odwagi, by przyjąć to, co jest od Pana Boga.

15.03.2022 – 21.03.2022
Zapraszam każdego z Was na coniedzielną Mszę św., by dziękować Bogu, słuchać Jego słowa i przyjmować Pokarm.

8.03.2022 – 14.03.2022
Powróćcie do tych miejsc i okoliczności, w których w sposób wyraźny Bóg okazał Wam swoją łaskę.

28.02.2022 – 07.03.2022
Teraz jest czas na miłosierdzie chrześcijańskie: przez modlitwę, jałmużnę i pokutę, tak bardzo pasujące do Wielkiego Postu.

22.02.2022 – 28.02.2022
Bóg pierwszy nas kocha, ale też uzdalnia człowieka do miłości, a także do miłosierdzia wobec ubogich i grzeszników.

15.02.2022 – 21.02.2022
Bóg jest nie tylko po to, żeby usunąć zło. On także obdarza nas dobrem.

8.02.2022 – 14.02.2022
Bóg jest nie tylko po to, żeby usunąć zło. On także obdarza nas dobrem.

1.02.2022 – 7.02.2022
Jezus na wszystkie pokolenia tych, którzy wierzą, przewodzą Kościołowi, na wszystkie pokolenia do końca świata, wyznacza jedność.

25.01.2022 – 31.01.2022
Bóg pierwszy nas kocha, ale też uzdalnia człowieka do miłości: wobec rodziców i dzieci, nieprzyjaciół i prześladowców.

18.01.2022 – 24.01.2022
Nie jesteśmy pierwsi, gdy budujemy aktualizujące szopki w kościołach, wystawiając jasełka, czy idąc w Orszaku Trzech Króli przez miasta i wioski.

11.01.2022 – 17.01.2022
Maryja jest nazywana Pamięcią Kościoła, ponieważ wszystkie sprawy, wydarzenia i słowa uważnie rozważała, szukając ich znaczenia w świetle wiary.

4.01.2022 – 10.01.2022
Dziś Ciało Chrystusowe rozpoznajemy najpierw w Eucharystii – w Kościele.

28.12.2021 – 3.01.2022
Gdy pasterze znaleźli Niemowlę, z przejęciem opowiadali wobec wszystkich o Jezusie. W naszych czasach, mamy zrobić właśnie to, co uczynili pasterze.

21.12.2021 – 27.12.2021
W ludzkich losach Maryi, Józefa i Jezusa zawarty był zamiar zbawienia całego świata w jedyny i skuteczny sposób.

14.12.2021 – 20.12.2021
Aby wybawić człowieka z jego grzechu i śmierci wiecznej, potrzeba było, by Bóg stał się także Człowiekiem, „krewnym” wszystkich.

7.12.2021 – 13.12.2021
Ostatnie słowo w dziejach ludzi i narodów należy do Tego, który jest Panem historii. Jemu zaś zależy na tym, by każdy poznał Boga i był zbawiony.

30.11.2021 – 6.12.2021
Korzyść ze wspólnotowego słuchania i rozeznawania tego, co mówi Duch do Kościoła, odniesie również parafia, która włącza się w to dzieło.

23.11.2021 – 29.11.2021
Kilka spotkań w ramach drogi synodalnej może wyzwolić nowe inicjatywy ze strony świeckich i obudzić ducha odpowiedzialności za Kościół, a w szczególności za parafię .

16.11.2021 – 22.11.2021
Potrzebujemy sprawiedliwości i mądrości, jeśli przyszło nam żyć w wolności naszej Ojczyzny.

9.11.2021 – 15.11.2021
Diecezja opiera się na wiernej, zwyczajnej, codziennej pracy duchownych oraz świeckich.

2.11.2021 – 8.11.2021
Wspólne podążanie, polegające na trwaniu we wspólnocie i słuchaniu Ducha, dobrze określa słowo sýnodos, od którego bierze swoją nazwę i ideę każdy synod i sobór Kościoła.

26.10.2021 – 1.11.2021
Ufamy, że ostateczne sformułowanie owoców rozpoczynającej się właśnie drogi synodalnej, których spodziewamy się w roku 2023, przyniesie wiele pociechy i nadziei w Kościele Bielsko-Żywieckim.

19.10.2021 – 25.10.2021
Pierwszym sposobem głoszenia Dobrej Nowiny przez Kościół jest życie wspólnoty wierzących.

11.10.2021 – 18.10.2021
Różaniec jest wielką pomocą dla wierzącego, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.

5.10.2021 – 11.10.2021
Trzeba, abyśmy mieli poczucie przynależności do wielkiej rodziny dzieci Bożych.

28.09.2021 – 4.10.2021
Maryja daje przykład trudu wiary, w której nie wszystko jest jasne, łatwe i zrozumiałe. Staje Ona na czele tych, którzy ufają, że Bóg objawia tajemnice wtedy, kiedy chce.

21.09.2021 – 27.09.2021
W różnych naszych reakcjach mamy kierować się miłością, nawet gdy zło dotyka nas mocno.

14.09.2021 – 20.09.2021
Wyrazem wdzięczności Bogu za Jego dobroć jest posłuszeństwo Jego przykazaniom.

06.09.2021 – 13.09.2021
Bez życia według Bożego prawa, na nic się przyda żyzność ziemi, zdobycze techniki i postęp w gospodarstwie, a także cały trud człowieka.

30.08.2021 – 06.09.2021
Wspólnie modlimy się i sprawujemy Eucharystię, ale też przez tę wspólną modlitwę dajemy świadectwo bliskości, życzliwości, miłości chrześcijańskiej.

24.08.2021 – 30.08.2021
Kiedy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau niemieccy okupanci przygotowywali fabrykę śmierci dla setek tysięcy ludzi, nikt z oprawców nie spodziewał się, że to miejsce, określane jako piekło na ziemi, stanie się świadkiem heroicznych zwycięstw ludzkiego ducha.

17.08.2021 – 23.08.2021
Jedna z definicji świętości może być taka: Być świętym – to znaczy chcieć więcej życia.

10.08.2021 – 16.08.2021
Kościół zdaje sobie coraz bardziej sprawę, że Maryja, Matka Jezusa, słaba Kobieta, wzięta do nieba, staje się wielką Orędowniczką Kościoła i wierzących, którzy będą wzywać Jej wstawiennictwa.

2.08.2021 – 9.08.2021 Bóg pragnie, abyśmy okazywali miłosierdzie i przebaczenie – w małych sprawach, bo jesteśmy ludźmi – tym, którzy są tak, jak my: słabi, ulegający namiętnościom, zapominający, nieporadni.

27.07.2021 – 2.08.2021
Wierność sumieniu to właściwie sprawa najważniejsza w życiu każdego człowieka, bo decyduje o naszej godności i zbawieniu.

20.07.2021 – 26.07.2021
Jezus Chrystus jest fundamentem jedności Kościoła.

13.07.2021 – 19.07.2021
Wystarczy wyciągnąć rękę do Boga, który wszystko przygotował. On zrobił dla nas już tak wiele.

05.07.2021 – 12.07.2021
Jeżeli z ufnością przyjmujemy prawdę o nas samych, to zawsze z przekonaniem, że Bóg robi to dla naszego dobra.

29.06.2021 – 5.07.2021
Współczesny kryzys rodziny łączy się z częstym kwestionowaniem możliwości życia bezżennego. Wpływ na to mają przemiany kulturowe i obyczajowe, seksualizacja życia, pornografia, różnego rodzaju uzależnienia i zniewolenia.

22.06.2021 – 28.06.2021
Paweł Apostoł traktuje swoją misję głoszenia Ewangelii w kategoriach walki, walki o zbawienie ludzi.

15.06.2021 – 21.06.2021
Św. Jan Sarkander wybrał bycie głosicielem słowa i prawdy Bożej. To wszystko prowadziło do śmierci męczeńskiej, w której dał świadectwo wiary i wierności wobec prawdy.

8.06.2021 – 14.06.2021
Jezus, Pan żniwa, jest zdeterminowany, dlatego prosi o nasze błaganie o nowych robotników. On zaś zatroszczy się o ich posłanie.

1.06.2021 – 7.06.2021
Duch Święty przychodzi wtedy, kiedy Go wzywamy, abyśmy sprostali wyzwaniom, jakie stoją przed nami.

25.05.2021 – 31.05.2021
Dzięki Duchowi Świętemu wierzący są w stanie poznać dary Boże, bo tylko człowiek duchowy, nie zmysłowy, może ujrzeć i zrozumieć „zamysł Chrystusowy”.

18.05.2021 – 24.05.2021
Obowiązujący stan porządku zbawienia wynika z ukrzyżowania i zbawienia dokonanego przez Chrystusa.

11.05.2021 – 17.05.2021
Globalne i zasadnicze przywrócenie jedności dokonało się przez Jezusa Chrystusa.

05.05.2021 – 10.05.2021
Nieporozumienia między Jezusem i uczniami pokazują, jak bardzo codziennie także my musimy się starać wchodzić w myślenie Jezusa.

27.04.2021 – 04.05.2021
Mamy uznać siebie winnymi naszych grzechów i z wdzięcznością za to, że Bóg posłał dla naszego zbawienia Syna Bożego, pojednać się z Bogiem.

19.04.2021 – 26.04.2021 Głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie zmartwychwstałym przemienia człowieka i czyni z niego odważnego świadka.

06.04.2021 – 11.04.2021
Bóg utożsamia się z człowiekiem i zrobi wszystko, żeby go wybawić. Bóg jest Zbawicielem – Tym, który ocala.

29.03.2021 – 05.04.2021
Zmartwychwstanie jawi się jako największa rękojmia, dowód, uzasadnienie tego, że Bóg jest prawdomówny.

23.03.2021 – 28.03.2021
Bóg jest nie tylko po to, żeby usunąć zło. On także obdarza nas dobrem.

16.03.2021 – 22.03.2021
Przypomnijmy sobie, że Apostołowie też nie są idealni – skorzy do zazdrości i ubiegania się o pierwsze miejsce. Zobaczmy, jakimi ludźmi posługuje się Bóg, aby przeprowadzić swoje zbawcze zamiary.

09.03.2021 – 15.03.2021
Nowenna kard. Wyszyńskiego odwoływała się do obietnic składanych Bogu, które były łamane, ale zawierała także program naprawczy różnych problemów społecznych.

01.03.2021 – 08.03.2021
Bóg zapowiada, że przyjdzie ze swoją łaską, która wchodzi w to, co człowiek przygotował, aby dokonać przemiany niemożliwej dla ludzkich sił.

22.02.2021 – 01.03.2021
Wystarczy wyciągnąć rękę do Boga, który wszystko już przygotował. On zrobił dla nas już tak wiele.

15.02.2021 – 22.02.2021
Człowiek jest podobny do Boga przez to, że ma panować, poznawać, ujarzmiać, wykorzystywać na swoje potrzeby świat w sposób mądry, tak jak Bóg – nie niszcząc, lecz pozostawiając go dla przyszłych pokoleń.

09.02.2021 – 15.02.2021
Wiara jest dowodem na to, jaki jest Bóg, co dla mnie przygotował, jak bardzo mnie miłuje, jak bardzo warto odpowiedzieć miłością na Jego miłość.

02.02.2021 – 08.02.2021
Wolnością dzieci Bożych może cieszyć się tylko człowiek niewracający do dawnego zniewolenia.

25.01.2021 – 01.02.2021
W chwili zmartwychwstania nie jest ważne, co jadłeś, ale bardzo ważne jest to, co robiłeś ze swoim ciałem jako całością i wyrazem twojej osoby, jak używałeś języka, ręki, nogi, uszu. Bo to zdecyduje o twoim zmartwychwstaniu: do chwały Boga w twoim ciele uwielbionym lub do potępienia.

18.01.2021 – 25.01.2021
Jeżeli miłości do Boga towarzyszy lęk, bojaźń, oznacza to, że taka miłość nie jest doskonała.

04.01.2021 – 11.01.2021
„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”. To zdanie powinniśmy powtarzać codziennie z podziwem wobec tego, co Bóg uczynił dla nas.

28.12.2020 – 04.01.2021 Jezus urodził się w nieciekawym miejscu, ale za to o pięknej nazwie: w Bet-Lechem, czyli w domu chleba. Dom i chleb to dwa słowa, które najlepiej określają to, czego potrzebujemy w życiu.

07.12.2020 – 14.12.2020
Odkrywajmy to, co Bóg prawdziwie zamierzy i nie nakładajmy jakiejś ideologii oraz projekcji na to, co jest słowem Boga.

30.11.2020 – 07.12.2020
Oto nad wszystkim jest Ten, który pokonał szatana, grzech, śmierć i zmartwychwstał. W Nim jest nadzieja w obliczu potęg światowych zagrażających wyznawcom Chrystusa.

24.11.2020 – 01.12.2020
Pomyślmy, jak to jest z naszą miłością do Boga, a może także wobec tych, którym jesteśmy winni tę miłość: męża, żony, dzieci, rodziców. Jaka ma być ta pierwotna miłość, do której mamy wrócić?

17.11.2020 – 24.11.2020
Dziś bardziej stosowne byłoby nie szukać pomników i grobów, ale spotkać i wesprzeć dzisiejszych bohaterów, którzy toczą wyczerpującą walkę z koronawirusem.

12.10.2020 – 19.10.2020
Cała Biblia, oprócz tej najbardziej znanej – Ojcze nasz – zawiera cały szereg modlitw, jest więc w jakiś sposób podobna do modlitewnika, w którym można znaleźć odpowiednią modlitwę na różne okoliczności życia.

06.10.2020 – 13.10.2020
Bóg pierwszy nas kocha, ale też uzdalnia człowieka do miłości: wobec rodziców i dzieci, do nieprzyjaciół i prześladowców, a także do miłosierdzia wobec ubogich i grzeszników.

28.09.2020 – 05.10.2020
Pielgrzym zaczyna cenić milczenie przed obrazem Maryi i poszukiwanie Jej samej. Odnajduje oblicze Matki w słowie Bożym. Zaczyna naśladowanie Maryi według obrazu biblijnego.

22.09.2020 – 29.09.2020
W różnych naszych reakcjach mamy kierować się miłością, nawet gdy zło mocno nas dotyka.

07.09.2020 – 14.09.2020
Mamy przekazywać naukę wiary, katechezę wszystkim: zarówno tym, którzy są z Ducha, jak i tym, którzy nie żyją według Ducha.

31.08.2020 – 07.09.2020
Ufam, że modlitwa za wstawiennictwem św. Melchiora przyczyni się do umocnienia miłości małżeństw i rodzin, umocni kapłanów i wyprosi nowe powołania kapłańskie oraz zakonne.

24.08.2020 – 31.08.2020
Uczymy się od Maryi wiary w najlepszą przyszłość, jaką nam Bóg przygotowuje.

17.08.2020 – 24.08.2020 Celem nowej ewangelizacji jest obudzenie wiary, także u tych, których wiara jest letnia albo nigdy nie została wzbudzona.

10.08.2020 – 17.08.2020
Dziś patriotyzm wyraża się w obronie praw i wolności sumienia, obronie życia, a w czasach pokoju szczególnie w poszukiwaniu sprawiedliwośwci społecznej, wspieraniu najsłabszych, zdegradowanych i poszukiwaniu dobra wspólnego.

03.08.2020 – 10.08.2020
Ludzie, jeśli tylko wsłuchają się w głos Boga w swoim sercu, mogą stać się narzędziami zbawienia.

27.07.2020 – 03.08.2020
Jedna z definicji świętości może być taka: być świętym – to znaczy chcieć więcej życia.

20.07.2020 – 27.07.2020
Gdzie kończy się wdzięczność, pamięć o Bogu, tam wkrada się inny styl życia, odejście od Boga, zapomnienie i chodzenie swoimi drogami.

13.07.2020 – 20.07.2020
W ręku Boga jest życie każdego człowieka, naszą zaś powinnością jest modlitwa i życie według rozeznawania Bożych zamiarów i powołania, jakie odkryliśmy i podejmujemy.

06.07.2020 – 13.07.2020
W ręku Boga jest życie każdego człowieka, naszą zaś powinnością jest modlitwa i życie według rozeznawania Bożych zamiarów oraz powołania, jakie odkryliśmy i podejmujemy.

22.06.2020 – 29.06.2020
Mamy życie Boże w sobie, dlatego że ciało Jezusa zostało wydane za życie. Ciało, czyli całe życie Jezusa wcielonego, zostało wydane po to, abyśmy mieli to życie.

15.06.2020 – 22.06.2020
Bycie solą ziemi oznacza wypełnianie swojego zadania w świecie jako ucznia Jezusa, nadającego smak i charakter najbliższemu środowisku.

01.06.2020 – 07.06.2020
Dziękujemy Bogu za to, że słowo Boże jest kręgosłupem naszego życia i wiary, punktem odniesienia do wszystkich najnowszych i najbardziej trudnych rozstrzygnięć, jakie podejmujemy w Kościele.

25.05.2020 – 31.05.2020
Duch Święty zstępuje na tego, kto wierzy i modli się o Niego, kto chce Go słuchać.

18.05.2020 – 24.05.2020
Bóg nie daje nam niczego jako gwarancji dla naszego życia: ani długiego życia, ani zdrowia, ani pomyślności. Jedyne, co Bóg gwarantuje, to to, że będziemy zawsze kochani. To jest dokładnie w poprzek tego, co mówi ewangelia sukcesu.

11.05.2020 – 17.05.2020
Epidemia pokazuje nam różne oblicza ludzi, którzy winni być jak dobry pasterz, potrafiący się autentycznie zaangażować, uczciwie zarządzający, opiekujący się bezradnymi.

04.05.2020 – 10.05.2020
Nam, niewolnikom grzechu, bojącym się śmierci, przerażonym, przydarzyło się coś wspaniałego – odkupił nas Pan i ofi arował wolność.

27.04.2020 – 03.05.2020
Módlmy się o to, by ludzkość zwróciła się do Bożego miłosierdzia w tym nieszczęściu, które nas dopada. Módlmy się o wielu, którzy przyjdą z pomocą, z naszym ludzkim miłosierdziem, wobec potrzebujących.

20.04.2020 – 26.04.2020

Oby wiara pozwalała nam żyć w całej pełni z całą chrześcijańską nadzieją. Każdemu życzę peł-nej, wspaniałej i dobrze przeywanej wiary.

6.04.2020 – 13.04.2020
Zasadą, dzięki której ludzie zmartwychwstaną, jest On sam, który pierwszy po swojej śmierci na krzyżu zmartwychwstanie i będzie się ukazywał jako żywy, choć w ciele niepodobnym do śmiertelnego.

23.03.2020 – 30.03.2020
Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii, potraktujmy jako szczególną formę przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu.

16.03.2020 – 22.03.2020
Zaufanie decyduje o tym, jak widzimy świat, według jakich zasad żyjemy, a przede wszystkim, komu jesteśmy posłuszni. Kto zaufał Bogu i Jego słowu, nie zawiedzie się.

09.03.2020 – 15.03.2020
W naszym życiu religijnym kluczowe znaczenie ma zaufanie do Boga. Kto je posiada, przyjmuje słowo Boże, zawarte w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła.

02.03.2020 – 08.03.2020
To nie z lęku chcemy się nawrócić, nie dlatego, że Bóg jest groźny i mściwy, lecz dlatego, że jest miłosierny.

24.02.2020 – 01.03.2020
Mówmy o tym, co stanowi sedno naszej wiary, językiem dziecka z takim przekonaniem, które wzruszy naszego rozmówcę. Obyśmy umieli dzielić się tym, co jest łaską w naszym życiu, i w ten sposób przemieniali świat.

17.02.2020 – 23.02.2020
Najbardziej wymownym motywem, skłaniającym do nawrócenia, jest świadomość bezwarunkowej miłości Boga do człowieka.

10.02.2020 – 16.02.2020
Dzięki wierze i wysiłkowi człowieka, dzięki Boże łasce możemy pokonać trudności. Człowiek, który wychodzi z trudnej sytuacji, jest w stanie wiele przezwyciężyć.

03.02.2020 – 09.02.2020
Jeżeli mówimy, że obóz Auschwitz stanowił perfekcyjnie zaplanowaną fabrykę śmierci, to miejsce to stało się jednocześnie, w mniejszej skali, manufakturą świętości.

27.01.2020 – 02.02.2020
Rodzicom zawdzięczamy pierwszą konsekrację, którzy – jak rodzice Jezusa – przynieśli nas do świątyni, aby kapłan obmył nas wodą chrztu św. i włączył do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty z Bogiem.

20.01.2020 – 26.01.2020
Przygotowujmy się już teraz w naszych parafiach, byśmy mogli owocnie uczcić św. Jana Sarkandra, którego życie związane jest z tajemnicą spowiedzi.

13.01.2020 – 19.01.2020
Obyśmy dostrzegali cuda – te od Boga, które zdarzają się w naszym życiu, oraz te, które przynoszą nam dobrzy ludzie spotykani codziennie. I żebyśmy mieli oczy otwarte, aby te cuda widzieć i serce chętne do tego, by owe cuda ogłaszać.

07.01.2020 – 12.01.2020
Niechże On, Jezus, jedyny Zbawiciel, prowadzi nas do Ojca. Niech wyzwala z wszelkich naszych lęków i zagrożeń, niech prowadzi do zgody i błogosławi we wszystkim, co podejmujemy.

31.12.2019 – 06.01.2020
Trzeba nam głosić Objawienie Pańskie wszędzie. Zwłaszcza tam, gdzie ludzie kuszeni są przez fałszywe objawienia i ideologie.

17.12.2019 – 24.12.2019 Bóg dał się poznać w małym Dziecku ludziom ze społecznych nizin – za takich uważani byli pasterze. O to szło, by oni byli pierwsi. Bóg ośmielił wszystkich. Nie ma człowieka, który nie miałby prawa przystąpić do tej łaski.

10.12.2019 – 17.12.2019
Należymy do szczęśliwców, do których dotarła dobra nowina o Jezusie, jedynym Panu i Zbawicielu. Uwierzyliśmy, że nie będzie innego Mesjasza, a na końcu czasów i tego świata w pełni objawi się Boże panowanie i ostateczne zniszczenie potęgi śmierci, grzechu i działania szatana.

04.12.2019 – 10.12.2019
Katolicy nie powinni spodziewać się, że państwo ziemskie kiedykolwiek stanie się państwem Bożym, zanim nastąpi powtórne przyjście Pana.

27.11.2019 – 03.12.2019
Zrobić coś więcej, coś lepiej, wychylić się do tego, który potrzebuje pomocy. By wszystko komponowało się w dążeniu do tego, co lepsze.

19.11.2019 – 26.11.2019
Sprawiedliwości trzeba poszukiwać, znajdować, wdrażać i realizować. A że to Bóg jest sprawiedliwością, to tak naprawdę tylko wierzący ją pojmie. Mało tego – potrzeba do jej poznania prostoty w sercu, mądrości i wolności od grzechu.

12.11.2019 – 19.11.2019
Wierzymy, że Chrystus jest uobecniony podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. A tam, gdzie jest Chrystus, tam też są święci.

05.11.2019 - 12.11.2019 Żyj jak człowiek, który jest pogodzony z Bogiem, który przez całe swoje życie akceptował Jego pomysły na życie, który umrze pojednany z ludźmi i Bogiem.

29.10.2019 - 05.11.2019 Wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, który za każdego umarł na krzyżu, oczyszczając nas z tego, co przez nasze czyny oddziela nas od Boga. Wyznajemy wiarę, że nie ma innej drogi do Ojca, nie ma innego życia po śmierci jak to, które On daje, i nie ma innej prawdy o życiu człowieka jak On sam i to, co nam objawił.

22.10.2019 - 29.10.2019
Jedna z definicji świętości może być taka: Być świętym – to znaczy chcieć więcej życia.

15.10.2019 - 22.10.2019
Trzeba nam się nawracać i przyjąć z wiarą tę samą Ewangelię, którą głosił Chrystus i Apostołowie, a którą i my mamy głosić.

07.10.2019- 14.10.2019
Kiedy człowiek pozna wolę Boga, a później chce ją wypełnić, w sposób najdoskonalszy naśladuje Maryję i odpowiada, tak jak Ona powiedziała w Nazarecie: „Niech mi się stanie według Twego słowa”.

24.09.2019 – 01.10.2019 Niech krzyż towarzyszy nam przez cały rok jako znak naszej wiary, jako wytłumaczenie naszych niepokojów i pytań, jako umocnienie na chwile, gdy jest trudno.

17.09.2019 – 24.09.2019 Gdzie kończy się wdzięczność, pamięć o Bogu, tam wkrada się inny styl życia, odejście od Boga, zapomnienie i chodzenie swoimi drogami.

09.09.2019 – 16.09.2019 Święty Melchior swoją posługą kapłańską otaczał szczególnie młodzież i żołnierzy, towarzysząc i wskazując im drogę do Boga. Chcemy wraz z nim na nowo odkrywać wartość troski o człowieka oraz uczyć się wierności Bogu aż do śmierci.

02.09.2019 – 09.09.2019 Matko Jezusa i Matko nasza, wejrzyj łaskawie na cały lud naszej diecezji, na wszystkie jej parafi e i wszystkie rodziny. Niech Kościół Bielsko-Żywiecki przyjmie Cię do siebie na wzór umiłowanego ucznia.

26.08.2019 – 02.09.2019 Ufam, że modlitwa za wstawiennictwem św. Melchiora przyczyni się do umocnienia miłości mał- żeństw i rodzin, umocni kapłanów i wyprosi nowe powołania kapłań- skie i zakonne, ożywi ducha dą- żenia do jedności wiary, a przede wszystkim pomoże nam w pełniejszym zjednoczeniu się z Jezusem i ukochaniu Jego Kościoła.

19.08.2019 – 26.08.2019 Czy widzimy w Kościele drogę wyjścia, wyzwolenia od wszystkiego, co nas zniewala i poniża? Może odnajdujemy się właśnie w małej wspólnocie, do której należymy, ale przecież także w całym Kościele. On przechowuje prawdę objawioną, coraz lepiej ją zgłębia i rozumie, i stara się wyrazić w sposób adekwatny do aktualnych sytuacji?

12.08.2019 – 19.08.2019 Pokój to nie jest tylko stan bez wojny, bez napięć. Pokój to coś niewyobra- żalnie więcej. To jest dar, który człowiek otrzymuje od Boga: pokój w sercu, pokój z innymi ludźmi. To ufność, że Bóg mnie przyjmie kiedyś do siebie.

05.08.2019 – 12.08.2019 Kościół jest ciałem Chrystusa. Każdy z nas jest częścią tego ciała i każdy z nas jest potrzebny. Kościół jest piękny, zdrowy, promieniujący.

29.07.2019 – 05.08.2019 Uwierzyć w Jezusa, to chodzić za Nim: na dobre i na złe – kiedy jest radośnie, i gdy przyznanie się do Jezusa kosztuje, kiedy jest ciemno i trudno.

22.07.2019 – 29.07.2019 Gdy człowiek postępuje według czystego sumienia, staje się coraz bardziej zdolny do tego, by jego wiara rodziła dobre owoce przez miłość i dzieła miłosierdzia.

15.07.2019 – 22.07.2019 Dziedzictwo Apostołów Słowian stanowi dla nas zachęcający przykład odpowiedniego działania w innych, wciąż zmieniających się uwarunkowaniach.

08.07.2019 – 15.07.2019 Niech Maryja przemienia nas w posłusznych uczniów Jezusa, którzy – doświadczywszy łaski – pozwolą się kształtować słowom Ewangelii.

01.07.2019 – 08.07.2019 Panowanie Boże jest tam, gdzie rozciąga się rzeczywiście Boży zamiar, Boża wola. Łaska Boża dosięga kogoś, kiedy człowiek wypełnia wolę Bożą, poddaje swoją wolną wolę Bogu. Uległość i posłuszeństwo – to sprawa kluczowa w przyjęciu panowania Bożego.

24.06.2019 – 01.07.2019 Rozwój chrześcijaństwa pierwszych wieków był spowodowany świadectwem męczenników, których śmierć okazała się życiodajna. Bóg wie najlepiej, w jaki sposób w dziejach zbawienia „zagospodarować” każdą śmierć przyjętą w Jego Imię.

17.06.2019 – 24.06.2019 Naśladuje Jezusa ten, kto dostrzega choćby oznaki przemiany czy zainteresowanie wartościami religijnymi. Kto także potrafi dostrzec każde dobro i każdą przemianę, jak Jezus w Zacheuszu zauważył chęć naprawy zła i hojność wobec ubogich.

10.06.2019 – 17.06.2019 Bóg nie tylko kocha pierwszy i zawsze, ale także pragnie przekonać człowieka o swojej miłości. Jest też jedynym, który swoją miłość potrafi wlać w serce człowieka.

03.05.2019 – 10.06.2019 Ktoś, kto jest namaszczony przez Ducha Świętego, może być pewien, że jest w prawdziwym Kościele, że trzyma się prawdziwej wiary i że otrzymał tego Ducha, który był wielokrotnie zapowiadany przez proroków.

27.05.2019 – 03.06.2019 Potrzeba naszej pokuty i rozeznawania najpierw tego, jak postrzegać zjawiska, przemiany, zagrożenia, które nas niepokoją. Abyśmy je widzieli tak, jak Bóg je widzi. Abyśmy umieli rozróżnić procesy społeczne, jak np. laicyzacja, zmiana mentalności młodego pokolenia, masowe wyjazdy za granicę, od tego, że przecież, mimo laicyzacji, możemy głosić Ewangelię, tylko innymi metodami.

20.05.2019 – 27.05.2019 Pani Fatimska wzywa do pokutowania, a wiec uznawania grzechów naszych i do przemiany życia, najpierw naszego osobistego. Powracajmy do Ewangelii i Dziejów Apostolskich, ucząc się zamysłów Boga i metod przemawiania do nas. One wymagają ogromnej zmiany myślenia w nas, nawrócenia, modlitwy i pokuty.

13.05.2019 – 20.05.2019 Niech wędrowanie z Jezusem Eucharystycznym trwa w naszym życiu codziennym, ze świadomością Eucharystii, w której jest tyle mocy i opieki Bożej, ale z którą także jest nierozerwalnie związana wędrująca z nami Maryja.

06.05.2019 – 13.05.2019 W zepsutej naturze człowieka rodzi się bardzo łatwo złość, gniew, chęć odwetu. Możemy zaobserwować, że bardzo często odwet jest tym mocniejszy, im człowiek jest bardziej gniewliwy, albo silniejszy, z potężnymi wpływami. To raczej najsłabszy jest poniewierany, zdeptany, puszczony w niepamięć. Tak jest w ludzkiej naturze, że zło w nas osiada, jeśli nie usuniemy go z serca.

23.04.2019 – 29.04.2019 Wszystkie znane i uznane objawienia prywatne kierowane są przede wszystkim do osób, które są wybrane, aby one najpierw żyły tym słowem, wykonały to, co Bóg im powierzył. Także po to, byśmy korzystali z tego, co Bóg objawił, choćby w „Dzienniczku” Siostry Faustyny.

08.04.2019 – 15.04.2019 Cierpienia psychiczne Jezusa staja się bliskie temu, kto czyta wnikliwie tekst Ewangelii, kto umie zestawić sytuacje Jezusa ze swoim doświadczeniem życiowym. Cierpienie duchowe wymaga jeszcze większego wysiłku, większej głębi, przenikliwości.

01.04.2019 – 08.04.2019 Ufamy, ze jesteśmy za życiem, które Bóg zna, pragnie tego życia i chce, byśmy się włączyli w troskę o to życie.

25.03.2019 – 01.04.2019 Czasy, w których żyje i umiera Melchior Grodziecki, przypominają napięcia w dzisiejszej Europie, mające swoje podłoże społeczne i cywilizacyjne, związane z masowymi migracjami oraz kryzysem religijnym.

18.03.2019 – 25.03.2019 Historia życia św. Melchiora toczy się według scenariusza przypominającego wybory życiowe wielu współczesnych Polaków odważnie szukających dobrej szkoły, pracy i zaangażowania poza granicami Polski, nie bojących się wyzwań i niebezpieczeństw.

11.03.2019 – 18.03.2019 To nie z lęku chcemy się nawrócić, nie dlatego, ze Bóg jest groźny i mściwy, lecz dlatego, ze jest miłosierny.

04.03.2019 – 11.03.2019 Dziękujemy Bogu za życie i świadectwo wiary św. Melchiora. Za jego wstawiennictwem prosimy dla siebie o wybór Boga i Jego pouczeń, o życie według sumienia, wreszcie o wierność do końca naszych dni.

25.02.2019 – 04.03.2019 Jezus zaczyna cierpieć wtedy, kiedy godzi się na cierpienie, kiedy akceptuje wole Ojca, aby przyjąć niezawinione cierpienie, ale z sensem: za grzech człowieka, by uwolnić go od wpływu Złego, od choroby, śmierci.

18.02.2019 – 25.02.2019 Jezus przyjmujący niezawinione cierpienie jest kluczem do zrozumienia ludzkich pytań o zło, chorobę, śmierć.

11.02.2019 – 18.02.2019 Człowiek młody z wielkim trudem rozpoznaje swoje powołanie. Obserwujemy to, przyglądając się procesowi przyjmowania do zakonów i zgromadzeń. Młody człowiek z lękiem podejmuje decyzje i musi pokonać wiele trudności i uprzedzeń związanych z jego domem oraz osobistym życiem. Musi wiele pokonać, aby zapukać do furty klasztornej.

04.02.2019 – 11.02.2019 Trudne wydarzenia, jakie zdarzają się w rodzinie – choroba, śmierć kogoś bliskiego, rozejście się rodziców – stygmatyzują nas, kładą się cieniem na całe życie. Ale to niejednokrotnie okazuje się być znakiem zwycięstwa. Dzięki wierze i wysiłkowi człowieka, dzięki Bożej łasce możemy pokonać trudności. Człowiek, który wychodzi z trudnej sytuacji, jest w stanie wiele przezwyciężyć.

28.01.2019 – 04.02.2019 Trzeba się rzeczywiście nawracać, szukać tego, co jest bardziej ewangeliczne, bardziej zbliżone do tego, co jest zamiarem Jezusa Chrystusa.

21.01.2019 – 28.01.2019 Doświadczamy naszej niemocy, bezradności. W konsekwencji często wchodzimy w kompromisy i odchodzimy od Bożego Prawa.

07.01.2019 – 14.01.2019 Tylko człowiek, który przeżywa przemianę w sercu, jest w stanie uczestniczyć w przemianach społecznych, ustrojowych czy odnowie moralnej całego społeczeństwa.

08.01.2019 – 15.01.2019 Bóg jest podobny do matki, która troskliwie obraca swoją twarz ku małemu, kochanemu dziecku. Gdy zaś dziecko dostrzega to spojrzenie matki i wpatruje się, co to oznacza, wówczas matka ma rozpromienić swoje oblicze, by wyrazić swoją akceptację i dać mu pewność, że jest bezpieczne.

31.12.2018 – 07.01.2019 Kto czuje się zgnębiony i poniżony, może pojąć, że to właśnie pogardzani przez innych pasterze pierwsi usłyszeli wezwanie do radości z narodzin Zbawiciela.

10.12.2018 – 17.12.2018 Prorocy, których słuchamy w Adwencie, wciąż powtarzają: Bóg przychodzi, aby cię ocalić, wybawić, podnieść na duchu, przeprowadzić przez niebezpieczeństwa. Byleś ty się zgodził, aby On mógł wejść w twoje życie i wybawić od wszystkiego, co cię poniża i ogranicza. Byś mógł osiągnąć także i to, o czym nigdy nie marzyłeś. To Bóg ci uświadomił, o czym możesz marzyć.

03.12.2018 – 10.12.2018 Każda aktywność na rzecz większej sprawiedliwości, głoszenie Bożego miłosierdzia i okazywanie miłosierdzia tym, którzy go potrzebują, stanowią służbę kapłańską, pozwalającą przekraczać nasz egoizm i składać ofiarę ze wszystkiego, co uważamy za nasze.

26.11.2018 – 03.12.2018
Pragniemy przede wszystkim wyznać w sercu, że Chrystus jest Królem i Panem. Wierzymy, że takie wyznanie porządkuje nasze wnętrze, ale także pomaga nam uporządkować różne obszary naszego życia.

19.11.2018 – 26.11.2018
Do nas należy głoszenie Chrystusowego zwycięstwa – z wiarą, ze ono jest pewne, skuteczne. Z wiarą, która pozwoli oczekiwać z nadzieją panowania Chrystusa.

12.11.2018 – 19.11.2018
Zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa jest najpełniejszym, najbardziej obfi tym błogosławieństwem Boga dla biednego, grzesznego człowieka.

05.11.2018 – 12.11.2018
Chcemy uczcić pamięć tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania niepodległego państwa polskiego, choć w różnym czasie włączali się w takie dążenia i w różny sposób pojmowali miłość do Ojczyny, pojmowali w rożny sposób jej kształt.

29.10.2018 – 05.11.2018
Coraz wyraźniej widać potrzebę głoszenia Ewangelii młodym, którzy nie przejmują wiary w domu, nawet gdy ich rodzice są wierzący i praktykujący.

22.10.2018 – 29.10.2018 Każdy kościół i każda wspólnota wiernych, która się w nim gromadzi, tak naprawdę ma początek w jednym kamieniu węgielnym. I nie jest nim kamień uroczyście wmurowany w początkach budowli, ale to sam Jezus Chrystus.

15.10.2018 – 22.10.2018 Niech w nas tak pracuje łaska, byśmy byli wytrwali w wysiłku nawrócenia i zadośćuczynienia, doskonalenia naszych motywów, a do tego hojni w dawaniu tego, czym dysponujemy.

08.10.2018 – 15.10.2018 Maryja – pokorna, wierząca i posłuszna Bogu służebnica ma udział w naprawie tego, co spowodowało wcześniejsze nieposłuszeństwo Ewy.

01.10.2018 – 08.10.2018 Świątynia Ducha Świętego to każde ciało tego, który został ochrzczony, który żyje jak świątynia. W niej odbywa się kult ku czci Boga.

24.09.2018 – 01.10.2018 Matko Jezusa i Matko nasza. Wejrzyj łaskawie na cały lud naszej diecezji, na wszystkie jej parafi e i wszystkie rodziny. Niech Kościół Bielsko-Żywiecki przyjmie Cię do siebie na wzór umiłowanego ucznia.

17.09.2018 – 24.09.2018 Pokój to nie jest tylko stan bez wojny, bez napięć. Pokój to coś niewyobrażalnie więcej. To jest dar, który człowiek otrzymuje od Boga: pokój w sercu, pokój z innymi ludźmi. To ufność, że Bóg mnie przyjmie kiedyś do siebie.

10.09.2018 – 17.09.2018 Trzeba prosić o wiarę i zastanawiać się nad tym, w jakiego Jezusa ja wierzę. Czy w takiego małego, którego poznałem i rysowałem w przedszkolu? A przecież jestem już w drugiej lub trzeciej klasie i ciągle tak samo naiwnie i prosto wierzę. Co roku, kiedy zaczynamy nowy rok szkolny, powinniśmy sobie zadać pytanie: Jak ja sobie Jezusa wyobrażam?

27.08.2018 – 03.09.2018
Trwanie w Jezusie, pozostawanie w Nim, bycie w łączności z Nim – to jest owoc mojego przystępowania od Komunii św. Wiara, podporządkowanie życia Jezusowi, modlitwa – to także formy łączności z Jezusem. Ale ten eucharystyczny jest inny, bardziej dalekosiężny, wybiegający w czas, kiedy nastąpi zmartwychwstanie.

20.08.2018 - 27.08.2018
Trzeba, abyśmy odnaleźli w naszej wierze, w naszej pobożności i naszej czci to, że nie ma nic ważniejszego, jak uznać, że Jezus jest jedyną Prawdą, która prowadzi do życia obiecanego prawdziwym czcicielom.

13.08.2018 - 20.08.2018
Toczymy ważny bój, w którym nie znamy do końca rozmiaru walki, przeciwności, trudności. Ale Bóg to wie i On nas prowadzi. Objawienie chwały Jezusa na Górze Tabor, a później objawienie umiłowania Jezusa przez Ojca i wezwanie do posłuszeństwa dla Jego słowa, są bardzo ważne. Dają nam zrozumienie naszego wędrowania, naszej bliskości wobec Jezusa, naszego wsłuchiwania się w słowo.

06.08.2018 - 13.08.2018
Chrześcijanin, który raz został napełniony Duchem Świętym, przez całe życie będzie przemieniany, dzień po dniu, chwila po chwili, w różnym stopniu, przez tego samego Ducha Świętego

30.07.2018 - 06.08.2018
Jeżeli miasto żyje według Dekalogu i Ewangelii, wtedy to Bóg zamieszkuje wśród ludzi, i to bardziej efektywnie, bardziej płodnie i widocznie niż w najbardziej okazałej świątyni.

23.07.2018 - 30.07.2018
Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa. Nawet jeśli tej miłości nie odczuwamy.

16.07.2018 - 23.07.2018
Szukajmy obecności Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła. Ona nam stale towarzyszy, wspiera swoją troskliwą opieką, oręduje za nami, pragnie pogłębienia naszej wiary i wypływających z niej czynów miłości.

09.07.2018 - 16.07.2018
Najważniejsze, kluczowe dla świata, dla człowieka i zbawienia: być w świecie świadkiem odkupienia.

02.07.2018 - 09.07.2018
Módlmy się o mocną wiarę w naszym domu, w naszej Ojczyźnie. Módlmy się także za wszystkich wyznawców Chrystusa, którzy w różnych krajach dają świadectwo wiary, aż do utraty życia.

25.06.2018 - 02.07.2018
Kierunek wyznaczony przez Jezusa dla „większej sprawiedliwości” jest zupełnie inny niż ten, który wyznaczali przywódcy religijni Izraela.

18.06.2018 - 25.06.2018
Czyż troska o to, by dziecko mogło się narodzić i żyć, także jako dziecko Boże – przez przyjęty chrzest, nie jest miłością Boga i najbardziej bliskiego bliźniego?

11.06.2018 - 18.06.2018
Ten sam Duch Święty, który prowadzi Kościół, daje się słyszeć w sumieniu wierzącego. Gdy jednak sumienie pojedynczego wierzącego podpowiada co innego, niż przykazania czy nauczanie Kościoła, trzeba tym uważniej wsłuchać się w Objawienie dane całemu Kościołowi.

04.06.2018 - 11.06.2018
W całej tradycji biblijnej rodzina jest ważniejsza miasto, wioska, gmina państwo. W tej mentalności judeochrześcijańskiej, a wcześniej biblijnej, najważniejsze święto żydowskie jest obchodzone w świątyni, nie w synagodze, lecz w domu.

28.05.2018 - 04.06.2018
Duch Święty jest tym, który będzie Wam objaśniał i podpowiadał do jakiego projektu życia zaprasza Was Bóg.

21.05.2018 - 28.05.2018
Każdy sługa winien być z natury „słuchającym”. Tym bardziej w przypadku kapłana, który ma słuchać z uległością i posłuszeństwem samego Boga.

14.05.2018 - 21.05.2018
Dziś patriotyzm wyraża się w obronie praw i wolności sumienia, obronie życia, a w czasach pokoju szczególnie w poszukiwaniu sprawiedliwości społecznej, wspieraniu najsłabszych, zdegradowanych i poszukiwaniu dobra wspólnego.

07.05.2018 - 14.05.2018
Bardzo dobrze uzupełnia się siostra Faustyna w tym roku z Hanną Chrzanowską. Z jednej strony jest ta, która otrzymała objawienie o Miłosierdziu Bożym, z drugiej – Hanna Chrzanowska jest tą osobą, która wręcz heroicznie okazywała miłosierdzie potrzebującym.

30.04.2018 - 07.05.2018
Ktoś, kto jest namaszczony przez Ducha Świętego, może być pewien, że jest w prawdziwym Kościele, że trzyma się prawdziwej wiary i że otrzymał tego Ducha, który był wielokrotnie zapowiadany przez proroków.

23.04.2018 - 30.04.2018
Dziękujmy dobremu Bogu za rodziny, w których młody człowiek rozeznaje i wzrasta w powołaniu.

16.04.2018 - 23.04.2018
Wyznajemy, że każde życie jest święte. Rozumiemy je tak, że jest nienaruszalne. Nie musi być moralnie święte, ale od poczęcia do naturalnej śmierci jest nie do ruszenia. To znaczy, że nie można z żadnego powodu przerwać poczętego życia.

03.04.2018 - 10.04.2018
Czasem możemy nie dowierzać, że Bóg jest miłosierny wobec nas, wobec naszych grzechów. Potrzebne jest nam orędzie, w którym pragniemy przyzywać Bożego Miłosierdzia.

19.03.2018 - 26.03.2018
Niech dramatyzm wydarzeń Wielkiego Czwartku i tragizm Wielkiego Piątku nas nie zasmuca. To cena naszego zbawienia, ale też miara miłości, jaką ma Bóg do człowieka. A nam pozostaje być wdzięcznym Bogu, że znalazł nam takiego Odkupiciela.

12.03.2018 - 19.03.2018
Chrześcijanin winien odróżniać się od otoczenia tak jak światło od mroku czy ciemności.

05.03.2018 - 12.03.2018
Wielki Post to czas, w którym możemy dokonać wielu zwycięstw, możemy uwierzyć w siebie. Jeżeli się tak stanie, to w Zmartwychwstanie Chrystusa łatwiej będzie pozbierać te wszystkie zwycięstwa, walki, wszystkie doznane łaski i z serca sformułować życzenia dla tych, którzy będą razem z nami zasiadać do wielkanocnego śniadania.

26.02.2018 - 05.03.2018
Wielki Post to ważny dla nas czas, w którym może się bardzo wiele zmienić w naszym życiu. Możemy dokonać wielu zwycięstw, możemy uwierzyć w siebie, możemy zacząć zupełnie inaczej żyć.

19.02.2018 - 26.02.2018
Zamiast patrzenia na nas jako na grzeszników Bóg patrzy teraz na Jezusa, który wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi.

12.02.2018 - 19.02.2018
Nikogo nie trzeba przekonywać, ze Polska potrzebuje dziś naszego modlitewnego wsparcia.

05.02.2018 - 12.02.2018
W religii chrześcijańskiej Boga nie szuka się po omacku i nie wymyśla mitów, lecz przyjmuje się słowo, które Stwórca wypowiedział przez proroków, a najmocniej przez Syna Bożego.

29.01.2018 - 05.02.2018
Posłuszeństwo wobec prawa stanowi o godności człowieka. Nie to, jakiej rasy jest, ile posiada na koncie, ale to, czy słucha sumienia. To pokazuje, ze jest godny siebie, ze jest człowiekiem.

22.01.2018 - 29.01.2018
Dzieje ludzi, dzieje państw, dzieje plemion stają się równocześnie dziejami zbawienia. Ludzie, jeśli tylko wsłuchają się w głos Boga w swoim sercu, mogą stać się narzędziami zbawienia.

15.01.2018 - 22.01.2018
Wierność sumieniu to właściwie sprawa najważniejsza w życiu każdego człowieka. Nie tylko takiego, który jest powołany pełnić służbę publiczną. To jest sprawa ważna, bo decyduje o naszej godności i zbawieniu.

25.12.2017 - 01.01.2018
Dziękujemy Bogu, że posłał na świat Swojego Jednorodzonego Syna. Każdy bowiem ma przystęp do Niego – tak jak mało religijni pasterze, jak każdy, kto usłyszy głos Boga, kto Boga przychodzącego rozpozna.

11.12.2017 - 18.12.2017
CZUWAĆ to nie znaczy dowiedzieć się, kiedy coś się wydarzy i przygotować się na ten czas. CZUWAĆ to znaczy być zawsze gotowym.

04.12.2017 - 11.12.2017
Do nas należy głoszenie Chrystusowego zwycięstwa – z wiarą, że ono jest pewne, skuteczne. Z wiarą, która pozwoli oczekiwać z nadzieją panowania Chrystusa.

27.11.2017 - 04.12.2017
Idzie o to, by wypracować w sobie poczucie odpowiedzialności; skoro Bóg mnie obdarował, to nie mogę tego zmarnować.

20.11.2017 - 27.11.2017
Pragniemy przede wszystkim wyznać w sercu, że Chrystus jest Królem i Panem. Wierzymy, że takie wyznanie porządkuje nasze wnętrze, ale także pomaga nam uporządkować różne obszary naszego życia.

13.11.2017 - 20.11.2017
Kościół jest znakiem, który ma konkretny sens w rzeczywistości. Nie da się wobec świątyni przejść obojętnie, ona zawsze budzi pytania.

06.11.2017 - 13.11.2017
W Kościele albo jest się domownikiem – to moje miejsce, utożsamiam się z nim, jestem w ścisłych więzach z innymi, którzy tworzą ten Kościół – albo jest się przechodniem, obcym – przyszedłem, popatrzyłem, trochę mi się spodobało, nie zostałem.

30.10.2017 - 06.11.2017
Zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa jest najpełniejszym, najbardziej obfitym błogosławieństwem Boga dla biednego, grzesznego człowieka.

23.10.2017 - 30.10.2017
Każdy z nas ma w perspektywie stanięcie przed Bogiem. Dobrze jest mieć taką obietnicę, że Ojciec, który jest miłosierny, spojrzy na tego, kto przyniesie ze sobą wiele czynów miłosierdzia, które spełnił za swego życia.

16.10.2017 - 23.10.2017
Dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na zaproszenie. Maryjo, Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.

09.10.2017 - 16.10.2017
W takim Kościele, jak Kościół bielsko-żywiecki, nie może zabraknąć darów takich, jak: dar głoszenia Słowa, współczucia, pomocy, wsparcia, modlitwy, bo byłaby to katastrofa. Gdy zabraknie istotnych darów, lub gdy są one niedostatecznie doceniane, to Kościół umiera.

02.10.2017 - 09.10.2017
Trwamy w obdarowaniu, jesteśmy świadkami działania w nas Ducha Świętego oraz łaski, która rozlewa się na tych, którzy dzięki naszej posłudze uwierzyli i trwają w wierze.

25.09.2017 - 02.10.2017
Módlmy się o właściwą wiarę i szacunek, cześć i kult wobec tej Matki, którą Bóg daje Kościołowi. Aby kult Maryi był pielęgnowany i rozwijany.

18.09.2017 - 25.09.2017
Nie może być stworzenie postawione nad człowiekiem. Nie może być tak, by człowiek oddawał cześć stworzeniu. Człowiek ma mądrze panować nad światem.

11.09.2017 - 18.09.2017
Bóg jest łaskawy dla każdego – dla tego, który jest daleko od Kościoła, dla tego, który się może złościć na nas, o którym byśmy nie pomyśleli, ze warto się za niego pomodlić.

04.09.2017 - 11.09.2017
Wobec Boga, dzięki któremu istniejemy i otrzymujemy wszystko co jest nam potrzebne, nie sposób odnosić się inaczej, jak tylko z wdzięcznością.

28.08.2017 - 04.09.2017
Idziemy, by dać świadectwo nasza modlitwa, utrudzeniem, uwielbieniem w sercu i na ustach.

21.08.2017 - 28.07.2017
Maryja w różnych czasach i biedach naszych ukazuje nam swoją troskę, miłość, miłosierdzie, a przede wszystkim to, jak żyć słowami Ewangelii.

24.07.2017 - 31.07.2017
Lekarz – choćby dał najlepszą diagnozę i najlepsze leki – jest bezsilny, gdy pacjent jest nieposłuszny. Podobnie Jezus bywa bezsilny wobec nas.

17.07.2017 - 24.07.2017
Czy jesteś w stanie przyjąć doświadczenie, które wyjdzie ci na dobre, które przybliży cię do Boga, które uszlachetni serce?

10.07.2017 - 17.07.2017
Tylko Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego i obdarowana łaską. A to przecież jest najważniejsze wywyższenie w oczach Boga.

03.07.2017 - 10.07.2017
Człowiek, który przychodzi do kościoła jako niewierzący, który zagubił swoją wiarę, który się wychował poza tradycją chrześcijańską, a dojrzy prawdę o Chrystusie, który pojednał nas z Ojcem – taki człowiek staje się kimś innym.

26.06.2017 - 03.07.2017
Człowiek jest jedynym ze stworzeń, które rozumie Boga. Może on aktem wiary poznać Jego dobroć, Jego miłosierdzie.

19.06.2017 - 26.06.2017
Ten będzie pragnął Eucharystii, kto chce trwać W Chrystusie.

12.06.2017 - 19.06.2017
Maryja wciąż jest z nami, z Kościołem. Z Kościołem, który idzie przez wieki i rozszerza się na cały świat. Ona wędruje z Kościołem, gotowa wspierać go w różnych potrzebach.

05.06.2017 - 12.06.2017
Szacunek do Słowa Bożego mamy zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy go słuchać.

29.05.2017 - 05.06.2017
Chcemy razem dziekowac Chcemy razem dziękować Dobremu Bogu za rodziny, w których młody człowiek rozeznaje i wzrasta w powołaniu.

22.05.2017 - 29.05.2017
W Ewangelii wg św. Jana czytamy o nim, że był umiłowanym uczniem Jezusa. Także i ja mogę być umiłowanym uczniem Pana.

15.05.2017 - 22.05.2017
Człowiek wciąż potrzebuje orędzia fatimskiego, które tak naprawdę bierze się z samego serca Ewangelii.

08.05.2017 - 15.05.2017
Wiara nie jest tylko prywatnym przekonaniem; jest wiarą Kościoła, wiarą razem z innymi.

01.05.2017 - 08.05.2017
Ewangelizacja sama w sobie stanowi rodzaj prowokacji, której celem jest wyzwolenie każdego człowieka. To wyzwolenie może się wyrażać poprzez wiarę i nawrócenie.

17.04.2017 - 24.04.2017
Chrystus wyznacza budowniczych duchowej budowli Kościoła, aby każdy, według darów danych od Boga, dokładał swojego trudu dla realizacji Bożych zamiarów, Bożych zamysłów.

10.04.2017 - 17.04.2017
Zwycięstwo jest zawsze po coś, dla kogoś... Jezus zwyciężył dla nas.

03.04.2017 - 10.04.2017
Podchodźmy do krzyża tak, jak nas stać na to: z wiarą.

27.03.2017 - 03.04.2017
Krzyża nie da się oddzielić od Jezusa. Krzyż – łącznie z osoba Chrystusa jest znakiem miłości Boga, odkupienia człowieka.

20.03.2017 - 27.03.2017
Tegoroczny Wielki Post przeżywamy mając w sercu owoce Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia I peregrynacji kopii obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w parafiach naszej diecezji i w naszych rodzinach.

13.03.2017 - 20.03.2017
Ćwierćwiecze diecezji bielsko- żywieckiej jest okazja, by wyrazić dobremu Bogu wdzięczność za istnienie partykularnego Kościoła, który swym zasięgiem obejmuje tak pięknie położone tereny o bogatej historii i ciekawie, zróżnicowanej tradycji.

06.03.2017 - 13.03.2017
Zamiast patrzenia na nas jako na grzeszników, Bóg patrzy teraz na Jezusa, który wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi.

27.02.2017 - 06.03.2017
Jesteśmy tymi, którzy uwierzyli, że Jezus uratował nasze życie. Żyjmy tak i róbmy wszystko, by nasze życie było szczęśliwe.

20.02.2017 - 27.02.2017
Normalnie szukamy bardziej światła niż ciemności. W Ewangelii światło jest znakiem Boga.

13.02.2017 - 20.02.2017
Chrześcijanin winien odróżniać się od otoczenia tak jak światło od mroku czy ciemności.

06.02.2017 - 13.02.2017
Jezus mówi w Ewangelii: „Ja jestem dobrym pasterzem. Ja daje życie Moje za owce, aby miały życie”. To są słowa najbardziej pocieszające dla kogoś, kto żyje w rozterce: nie mogę sobie poradzić z dzieckiem, nie wiem, co dalej będzie.

23.01.2017 - 30.01.2017
Nie chodzi tylko o to, by pamiętać, ze się było do bierzmowania, ale żeby korzystać z obecności Ducha Świętego.

16.01.2017 - 23.01.2017
Św. Maksymilian Maria Kolbe jest głównym patronem diecezji bielsko-żywieckiej. Mamy więc szczególny tytuł, by prosić go o to, byśmy z Bożą pomocą potrafi li na co dzień dawać świadectwo naszej przynależności do Chrystusa.

09.01.2017 - 16.01.2017
Trzeba się rzeczywiście nawracać, szukać tego, co jest bardziej ewangeliczne, bardziej zbliżone do tego, co jest zamiarem Jezusa Chrystusa.

02.01.2017 - 09.01.2017
Trzeba nam głosić Objawienie Pań skie wszędzie. Zwłaszcza tam, gdzie ludzie kuszeni są przez fałszywe objawienia i ideologie.

26.12.2016 - 02.01.2017
Przyjęta wiara potrzebuje, domaga się wypowiedzenia – świadectwa, słowa, życia.

12.12.2016 - 19.12.2016
Starajcie się, żeby Duch Święty miał coś do powiedzenia w waszym życiu – pozwólcie Mu się poprowadzić.

05.12.2016 - 12.12.2016
Czuwać – to być wrażliwym na to, co Bóg da, co powie, jak poruszy, pokaże, podpowie... nawet przez najprostsze znaki codzienności.

28.11.2016 - 05.12.2016
Czekamy na powtórne przyjście naszego Pana, Króla i Zbawiciela. My nie czynimy Go królem. Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie jest Jego intronizacją.

21.11.2016 - 28.11.2016
Jesteśmy tymi, którzy niosą w świat Dobrą Nowinę. Mocniejszą niż troski, zmartwienia, choroby, grzechy i słabości.

14.11.2016 - 21.11.2016
Wszyscy, którzy nie doświadczyli, że są umiłowani przez Boga – potrzebują naszego świadectwa.

07.11.2016 - 14.11.2016
Uroczystość Wszystkich Świętych zwraca uwagę na tych wszystkich świętych, którzy już żyją u Boga. Chociaż nie mają obrazu z aureolą, ołtarzy, ich imiona nie są wpisane w kalendarz liturgiczny, to jednak jesteśmy przekonani, że jest ogromna rzesza świętych, którzy żyli wśród nas; może byli naszymi bliskimi i na pewno są u Boga – są święci. Bóg chce, aby każdy był święty od narodzin do śmierci i od śmierci na zawsze. I to jest orędzie uroczystości Wszystkich Świętych: przyjmij propozycję, którą Bóg ma, przedłuż swoje życie. Bądź świętym teraz, póki żyjesz. Staraj się umrzeć jak człowiek pogodzony z Bogiem i pojednany z ludźmi.

31.10.2016 - 07.11.2016
Każdy z nas ma w perspektywie stanięcie przed Bogiem. Dobrze jest mieć taką obietnicę, że Ojciec, który jest miłosierny, spojrzy na tego, kto przyniesie ze sobą wiele czynów miłosierdzia, które spełnił za swego życia.

24.10.2016 - 31.10.2016
Są ludzie, którzy postępują właściwie, bo chcą mieć świętość. Są i tacy, którzy robią coś właściwego, bo chcą mieć święty spokój.

17.10.2016 - 24.10.2016
Kiedy zatrzymuję się z Maryją, by kontemplować życie i naukę Jezusa, łatwiej jest brać i „nieść swój krzyż na każdy dzień”.

10.10.2016 - 17.10.2016
Jeśli szukasz swojej drogi do świętości, to przypatrz się darom, jakie Bóg złożył w twoje serce.

03.10.2016 - 10.10.2016
Kościół jest zbudowany na Wyznaniu wiary.

26.09.2016 - 03.10.2016
Punktem centralnym posługi Maryi w odniesieniu do nas, uczniów Jezusa, jest uczyć nas tego, byśmy czynili to, co poleca Syn.

26.09.2016 - 03.10.2016
IX Pielgrzymka Rodzin: Proszę, przepraszam, dziękuję i czwarte – CZY CHCECIE?

19.09.2016 - 26.09.2016
Bóg daje przez Ducha Świętego nie tylko charyzmaty, nie tylko talenty, nie tylko zdolności... Ale daje MIŁOŚĆ.

12.09.2016 - 19.09.2016
Skarb niesiemy w naczyniach glinianych... Z przejęciem i troską... Jesteśmy posłani, żeby głosić i też żeby słuchać.

05.09.2016 - 12.09.2016
Nie wysiłek ludzki ani sama tęsknota człowieka, ale to Bóg prowadzi człowieka do jego ostatecznej ojczyzny, wcześniej wzbudzając tęsknotę, wiarę, obdarowując łaską i przez śmierć prowadząc do domu Ojca.

18.07.2016 - 25.07.2016
Rodzina jest miejscem dawania świadectwa: o wierze, o życiu, o dzieleniu się tym, co mamy, o wyższych, duchowych potrzebach.

11.07.2016 - 18.07.2016
Ewangelia nie mówi: módlcie się o powołania, bo jest kryzys. Ewangelia mówi: módlcie się, bo żniwo jest wielkie.

04.07.2016 - 11.07.2016
Dziękujemy Bogu za przyjęcie wiary przez waszych przodków. Za to, że można było rozpoznać tych, którzy uwierzyli: przez życie, przez styl, gesty, przez przeżeganie się przy krzyżu, przeżegnanie chleba przed pokrojeniem, obyczaj modlitwy, błogosławienie dzieci.

27.06.2016 - 04.07.2016
Miłosierdzie nie jest zgodą na bylejakość – to spełnianie wezwania: bądźcie doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz.

20.06.2016 - 27.06.2016
Łaska Boża w tajemniczy sposób działa i przychodzi. Trzeba być na nią otwartym, nie można jej odrzucić.

13.06.2016 - 20.06.2016
Eucharystia wychowuje nas do bycia miłosiernymi.

06.06.2016 - 13.06.2016
We wszystkich naszych planach winno być dopowiedzenie: Jeśli Bóg zechce... Jeśli Opatrzność Boża pozwoli...

30.05.2016 - 06.06.2016
Miłosierdzie ujawniło się w śmierci Jezusa Chrystusa, ale także okazuje się za każdym razem, gdy sprawujemy Eucharystie.

23.05.2016 - 30.05.2016
Maryja jest Matką cały czas, od owego dnia, kiedy to przyszła do Wieczernika, aby zasiąść i czuwać na modlitwie wraz z innymi. Jest Matką dla Kościoła i dzisiaj, i jutro, aż do skończenia świata. Wędruje z tym Kościołem w dni dobre, radosne, ale także w dni złe, nieprzyjazne i tragiczne.

16.05.2016 - 23.05.2016
Papieskie wołanie o ludzi sumienia, wołanie, by słuchać Ducha Świętego było naprawdę dominujące, najważniejsze i ponadczasowe. Jeżeli będziemy do tych słów, do tych myśli i zachęt powracać, staniemy się najlepszymi dziedzicami tego, co Jan Paweł pozostawił na tej ziemi.

09.05.2016 - 16.05.2016
Obraz Bożej miłości wyrażonej kategoriami odnoszącymi się do więzów pokrewieństwa z najbliższymi to język, który chwyta za serce, pobudza wyobraźnię, przemawia do nas. To język lepszy, niż język filozofii.

02.05.2016 - 09.05.2016
Dobre pragnienia są od Boga. Trzeba je wyłuskać, wyczuć to, co mamy w sercu, określić je i iść za tym, co jest od Boga i co może nas kształtować codziennie.

25.04.2016 - 02.05.2016
Życie wieczne dostaje się tym, którzy sami w Jezusie Chrystusie rozpoznają mogącego ich ocalić Dobrego Pasterza.

18.04.2016 - 25.04.2016
Korzystaj z tego życia, ale też pozwól żyć każdemu, kto przychodzi na świat i którego Pan Bóg posyła na świat, aby był naszym bratem. Żyj i daj żyć.

11.04.2016 - 18.04.2016
Trzeba wszystko uczynić, by życie było ocalone, chronione i podtrzymywane.

14.03.2016 - 21.03.2016
Krzyża nie da się oddzielić od Jezusa. Krzyż - łącznie z osobą Chrystusa - jest znakiem miłości Boga, odkupienia człowieka.

07.03.2016 - 14.03.2016
Po niemal trzech miesiącach od otwarcia naszych Bram Miłosierdzia można sobie zadać pytanie: co jeszcze możemy uczynić, by więcej mieszkańców naszych miast i wsi doświadczyło w sercu, jak łaskawy i miłosierny jest Pan?

29.02.2016 - 07.03.2016
Wyjątkowość chrześcijaństwa polega na tym, że wierzymy w Boga, który tak bardzo stał sie człowiekiem, by przeżyć wszystko, co ludzkie.

22.02.2016 - 29.02.2016
Spróbuj przyjąć to, co jest twoim krzyżem, co na ciebie spadło, naśladując Tego, który przeżył to, co opisuje Ewangelia.

15.02.2016 - 22.02.2016
Bóg daje szansę, byśmy się nawrócili.

08.02.2016 - 15.02.2016
Miłosierdzie okazuje większą cierpliwość, gdy człowiek grzeszny trwa w uporze.

01.02.2016 - 08.02.2016
Warto pamiętać, że Jezus wziął na siebie grzechy dużych i małych grzeszników.

25.01.2016 - 01.02.2016
Kiedy wyciągniemy rękę do bliźniego i powiemy - przebaczam ci, zapominam, bo jest Rok Miłosierdzia - to może się stać coś wspaniałego.

18.01.2016 - 25.01.2016
Kluczowym momentem, który doprowadzić może do spełnionego życia, jest uczciwa odpowiedź na pytanie, co jest moim powołaniem, misją społeczną i zadaniem życiowym.

11.01.2016 - 18.01.2016
Trzeba nam głosić Objawienie Pańskie wszędzie, zwłaszcza tam, gdzie ludzie kuszeni są przez fałszywe objawienia i ideologie.

4.01.2016 - 11.01.2015
Niech wszystkie nasze spotkania odbywają się pod znakiem miłosierdzia, abyśmy byli świadkami tego, czego doświadczamy, w co wierzymy. Byśmy próbowali naśladować potęgę Boga w okazywaniu dobroci i miłosierdzia innym.

28.12. 2015 - 04.01.2016
Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tworzącej się nowej, barwnej tradycji ulicznych jasełek, będących równocześnie manifestacją naszej wiary.

14.12. 2015 - 21.12.2015
Kto dzisiaj cieszy się z tego powodu, że kiedyś narodził się Jezus? Cieszą się smutni, bo spodziewają się, że będą pocieszeni. Cieszą się ci, którzy są na marginesie naszego społeczeństwa - bezdomni, samotni i chorzy.

07.12. 2015 - 14.12.2015
Budzimy w sobie nadzieje na przyszłe chwalebne przyjście naszego Pana. Zwłaszcza kiedy czujemy się gorzej, kiedy widzimy większy nieporządek, sprzeciw wobec Jego panowania.

30.11.2015 - 07.12.2015
Żyjemy i wydoskonalamy swoją nadzieję na triumfowanie Chrystusa. Póki co jesteśmy podobni do spiskowców, którzy dobrze wiedzą kto przejmie władzę. Jesteśmy po stronie Tego, który na pewno będzie władcą i Panem całego wszechświata.

23.11.2015 - 30.11.2015
Wiara to zaufanie Bogu, który ma swoją wizję życia człowieka i przekazuje ją stopniowo, etapami, na tyle na ile człowiek jest w stanie pojąć, unieść i skonfrontować ją ze swoim życiem.

16.11.2015 - 23.11.2015
Działania Ducha Świętego nie da się przewidzieć.

09.11.2015 - 16.11.2015
Tuż obok nas żyją święci.

2.11.2015 - 09.11.2015
Coraz więcej ludzi zabiega, by mieć ze sobą relikwie świętych.

26.10.2015 - 02.11.2015
Dziękujmy Bogu za świętych, których dane nam było spotkać w naszym życiu. Dziękujmy i sami czujmy się wezwani do bycia świętymi.

19.10.2015 - 26.10.2015
Bóg, którego znamy, domaga się, by traktować Go i słuchać jak Pana, domaga się oddania Mu czci.

12.10.2015 - 19.10.2015
Dziękujmy Bogu za tych wszystkich, którzy uczestniczą w krucjacie różańcowej - nieraz wyruszają w pielgrzymkę, nieraz pozostają w kościele, nieraz są rozproszeni po domach, nieraz przykuci do łóżka.

5.10.2014 - 12.10.2014
Bóg pragnie, abyśmy okazywali miłosierdzie, przebaczenie, darowanie - w małych sprawach, bo ludźmi jesteśmy - tym, którzy są tak jak my ludźmi: słabi, ulegający namiętnościom, zapominający, nieporadni.

28.09.2015 - 5.10.2015
Wystarczy uwierzyć, że Bóg jest tak bardzo szalony w swojej miłości, wspaniałomyślny, tak bardzo zainteresowany tym, żeby człowieka uratować, że objawia się jako Bóg miłosierny.

21.09.2015 - 28.09. 2015
Pamiętajmy, że wszystkie dary ziemi są od Boga.

14.09.2015 - 21.09. 2015
Proszę wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczyli, jak dobry i miłosierny jest Pan, by dawali świadectwo wobec tych, którzy na tę łaskę pozostają jeszcze zamknięci.

07.09. 2015 - 14.09. 2015
Gdy człowiek dorosły dochodzi do wiary i prosi o chrzest, to musi wyznać, kim jest Jezus z Nazaretu, Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel. Jeżeli chrzczone jest dziecko, to warunkiem chrztu jest wiara rodziców.

31.08.2015 - 07.09.2015
Każda Eucharystia, w której uczestniczymy, to okazja, by uświadomić sobie, jak wielki dar otrzymujemy za darmo od Boga, to okazja do wzbudzenia w sobie wdzięczności.

24.08.2015 - 31.08.2015
Słowo, które zapada w serce, przemienia je.

17.08.2015 - 24.08.2015
Życie polega także na tym, by dzielić się z miłości - w odpowiedzi na miłość Bożą, tym, co się posiada.

10.08.2015 - 17.08.2015
Za przykładem Maryi i Elżbiety wypowiadamy dziękczynienie wobec Boga za wszystko, co jest związane z naszym domem, z macierzyństwem, a zwłaszcza trudnym macierzyństwem.

03.08.2015 - 10.08.2015
Gdy przyjmuję Komunię św., to uświadamiam sobie, że jest ze mną, we mnie Ten, który umarł za mnie na krzyżu z miłości, żeby mnie ocalić.

27.07.2015 - 03.08.2015
Przyjmujemy, że Bóg chce się wszystkim podzielić z nami, których stworzył i powołał do zbawienia i szczęścia, do przebywania z Nim na zawsze. Co możemy zrobić? Przyjąć, uwierzyć i prosić o głębszą wiarę.

20.07.2015 - 27.07.2015
Apostoł ma iść do człowieka, który chce słuchać Ewangelii, bo Bóg daje łaskę, żeby człowiek uwierzył.

13.07.2015 - 20.07.2015
Szukajmy dobrych spotkań z dobrymi ludźmi. Bądźmy tymi, którzy widzą dobro i dziękują Bogu za to dobro. Bądźmy współpracującymi z tymi, którzy mają za co dziękować Panu Bogu.

06.07.2015 - 13.07.2015
Ogromne znaczenie w życiu ludzi ma ideologia. Nieraz dobry człowiek zostaje pociągnięty przez złe myślenie, przez jakąś filozofię bardzo zgubną i bardzo przewrotną.

29.06.2015 - 06.07.2015
Słowo, które jest czytane w świątyni, nie może być byle jakie, obojętne dla mnie, nic nie znaczące. Stąd rozlega się Słowo, które musi nas poruszać. Ono po to jest czytane!

22.06.2015 - 29.06.2015
Obraz Bożej miłości, wyrażonej kategoriami odnoszącymi się do więzów pokrewieństwa z najbliższymi, to język, który chwyta za serce, pobudza wyobraźnię, przemawia do nas. To język lepszy niż język filozofii.

15.06.2015 - 22.06.2015
W obecnych czasach młody człowiek, który decyduje się na stan kapłański, oprócz wielu słów zachęty i poparcia musi być przygotowany, aby się zmierzyć z negatywną opinią na temat księży, która jest obecna w mediach czy w jego środowisku szkolnym.

01.06.2015 - 08.06.2015
Papieskie wołanie o ludzi sumienia, wołanie, by słuchać Ducha Świętego było naprawdę dominujące, najważniejsze i ponadczasowe. Jeżeli będziemy do tych słów, do tych myśli i zachęt powracać, staniemy się najlepszymi dziedzicami tego, co Jan Paweł II pozostawił na tej ziemi.

25.05.2015 - 01.06.2015
Dobrze jest, kiedy wyczuwamy czas właściwy dla modlitwy wyznaczony przez Boga. Dobrze jeżeli przychodzimy na modlitwę, kiedy Bóg nas wzywa. A może wzywać w przeróżny sposób. Jest pora modlitwy porannej, wieczornej, jest pora modlitwy podczas Eucharystii.

18.05.2015 - 25.05.2015
Bóg powołuje człowieka z całym bogactwem jego życia, z jego historią. Powołuje bardzo różnych ludzi po to, by w różny sposób posługiwali swojemu Kościołowi.

11.05.2015 - 18.05.2015
Jeżeli każdy z nas posługuje tym, czym został obdarowany przez Boga, to mówimy o żywej wspólnocie powodowanej wiarą, miłością, kierowaną i napełnioną Duchem Świętym.

04.05.2015 - 11.05.2015
Trzeba nam zacząć od modlitwy i to od mądrej modlitwy. Bóg odpowie hojniej niż się spodziewamy. Wtedy wydarzy się więcej niż możemy przewidzieć.

27.04.2015 - 04.05.2015
Sytuacja kryzysowa może posłużyć do tego, ażeby nastąpił wzrost, dokonał się rozwój.

20.04.2015 - 27.04.2015
W naszym posługiwaniu używamy znaków, które wskazują na nasze posługiwanie kapłańskie. Niech jednak postawa i serce sprawiają, że będziemy rozpoznawani jako reprezentanci Boga.

07.04.2015 - 13.04.2015
Nadzieja wiąże się z Bogiem. Jej początek jest w tym, że człowiek zwróci się do Boga i powierzy Mu całe swojej życie i całą swoją przyszłość.

30.03.2015 - 6.04.2015
Chcemy powiedzieć: dzięki Ci, Ojcze, że wierzę, że czuję się, że jestem Twoim dzieckiem. Dzięki Ci, Jezu, że dziś wierzę, że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś dla mnie, z mojego powodu.

23.03.2015 - 30.03.2015
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). To właśnie czyste serce jest wewnętrznym kompasem, którym kierujemy się w poszukiwaniu szczęścia.

16.03.2015 - 23.03.2015
Jeżeli Bóg darował ci na krzyżu wszelki dług, wszelką twą winę, grzech, to bądź łaskawy w swej codzienności wobec wszystkich, którzy zawinili wobec ciebie.

09.03.2015 - 16.03.2015
Za krzyżem stoi coś niesamowicie ważnego: wiara w zbawienie poprzez śmierć Jezusa.

02.03.2015 - 09.03.2015
Najbardziej wymownym motywem, skłaniającym do nawrócenia, jest świadomość bezwarunkowej miłości Boga do człowieka.

23.02.2015 - 02.03.2015
Wykorzystajmy łaskę Wielkiego Postu, by uczcić krzyż naszego zbawienia i Maryję towarzyszącą Synowi aż po Kalwarię.

16.02.2015 - 23.02.2015
Najważniejsze jest to, żeby wciąż czytać Pismo Święte – tak jak potrafimy.

09.02.2015 - 16.02.2015
Chodzi o to, by wyznanie wiary w Syna Bożego, było pogłębione, coraz bardziej nasze; byśmy byli gotowi oddać życie za wyznanie: „On jest jedynym Zbawicielem”.

19.01.2015 - 26.01.2015
Człowiek, który ufa Bogu, jakiegokolwiek z Bożych Przykazań by się nie dotknął, jest przekonany, że ono nie jest „ciężkie”, że mu służy.

12.01.2015 - 19.01.2015
Bywa i tak, że niekiedy zwykła rozmowa w sklepie może doprowadzić nieznajomego człowieka do zbawienia.

08.12.2014 - 15.12.2014
Wierzymy, że ten kawałek tekstu Pisma Świetego, który się czyta w danym dniu, że to jest słowo Boga. Skierowane właśnie do nas, właśnie dziś.

01.12.2014 - 08.12.2014
Chrześcijanie przyjmują, że Jezus jest Królem, że On jest Panem. Można rzec, przynależą organizacji, która jest z jednej strony bardzo widoczna a równocześnie ta władza Chrystusa Króla Wszechświata nie jest podzielana przez wszystkich.

24.11.2014 - 01.12.2014
Faryzeusz to kiepski aktor, który gra słabe role, jest udawaczem (...). Jezus przestrzega przed obłudą. Nie bądźcie jak faryzeusze, nie bądźcie kombinatorami, nie udawajcie w życiu religijnym.

17.11.2014 - 24.11.2014
Bóg, który jest Panem, zechciał abym żył, dał mi życie wieczne. Równocześnie Bóg mówi: słuchaj mnie, ale nie jak niewolnik. Słuchaj mnie jak dziecko, które kocha ojca.

03.11.2014 - 10.11.2014
Im mniej ludzi w kościele, tym bardziej musimy się nad nimi pochylić.

27.10.2014 - 03.11.2014
Niejeden w imię sprawiedliwości, w imię obrony ludzi pokrzywdzonych, w imię Ewangelii, uczciwości wobec swojego sumienia cierpi, ale jest przekonany, że ostateczne zwycięstwo jest po stronie Boga.

20.10.2014 - 27.10.2014
Otwórzcie drzwi Chrystusowi! To wezwanie jest o wiele głębsze, bo ono dotyka każdego bez wyjątku człowieka.

13.10.2014 - 20.10.2014
Rodzina, w której jest zgoda, miłość, szukanie wspólnego dobra i przekaz wiary wobec dziecka, taka rodzina jest potężnym narzędziem głoszenia Dobrej Nowiny.

06.10.2014 - 12.10.2014
Największy grzech, który jest korzeniem wszelkiego grzechu to nieuznawanie, że Bóg jest Bogiem.

29.09.2014 - 06.10.2014
Bóg chce przemawiać w naszym domu i naszej rodzinie bardzo osobiście, nie tylko przez czytanie Pisma Świętego, kazania w kościele. Bóg przemawia bardzo indywidualnie, np. przez słowo w sakramencie pokuty, albo z ust naszego współmałżonka.

22.09.2014 - 29.09.2014
Nie możemy pozostać obojętni wobec cierpień naszych braci i sióstr w wierze. Podjęty post, modlitwa i pomoc materialna niech będą wyrazem, że my również mamy świadomość tego, że Nazarejczyk jest Zbawicielem nas wszystkich

15.09.2014 - 22.09.2014
Jeżeli ktoś powie o mnie, że jestem głupi, to dobrze, pod warunkiem, że mówię to, co Chrystus mówi. Mogę być głupi ze względu na Chrystusa, dla Chrystusa, w obronie Chrystusa

08.09.2014 - 15.09.2014
Warto w tym okresie, w którym Polska przeżywa wielkie przemiany społeczne i cywilizacyjne, by ci wszyscy, którzy mają więcej zatroszczyli się o tych, którym brakuje, wsparli ich

01.09.2014 - 08.09.2014
Świątynia służy nam jedną godzinę na tydzień. To dużo i mało

25.08.2014 - 01.09.2014
Łaska Boga jest wszędzie i na miarę, jaką On wyznacza człowiekowi

18.08.2014 -25.08.2014
Zaczynamy od Matki Bożej Hałcnowskiej, a kończymy na Matce Bożej Częstochowskiej. Mamy się od Niej uczyć wiary w Jezusa.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

2014-07-17 08:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Myśl na tydzień - abp Wacław Depo

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

Myśl na tydzień

Karol Porwich/Niedziela

Abp Wacław Depo

Abp Wacław Depo

14.11.2023 – 20.11.2023
Młodość jest darem miłości Boga. To nie ślepy los sprawił, że jesteście na tym świecie.

CZYTAJ DALEJ

Wielki misjonarz

Był współzałożycielem Towarzystwa Jezusowego (Zakonu Ojców Jezuitów) wraz ze św. Piotrem Faberem i św. Ignacym Loyolą. Nazywany jest niezłomnym misjonarzem i apostołem Dalekiego Wschodu.

Święty Franciszek Ksawery studiował teologię w Paryżu. Po uzyskaniu tytułu magistra przez jakiś czas wykładał w Collége Dormans-Beauvais. To tutaj poznał św. Piotra Fabera (1526 r.), a kilka lat później (1529 r.) spotkał się ze św. Ignacym Loyolą. Razem postanowili założyć nową rodzinę zakonną. 15 sierpnia 1534 r. na wzgórzu Montmartre w kaplicy Męczenników trzej przyjaciele oraz czterej inni towarzysze złożyli śluby zakonne, poprzedzone ćwiczeniami duchowymi pod kierunkiem św. Ignacego. Następnie udali się do Rzymu, gdzie Franciszek otrzymał święcenia kapłańskie 24 czerwca 1537 r. Po święceniach w latach 1537-38 apostołował w Bolonii.

CZYTAJ DALEJ

Grudniowy Męski Różaniec w Piotrkowie Tryb.

2023-12-03 10:00

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Maciej Hubka

Ulicami Piotrkowa Trybunalskiego przeszedł 57. Męski Publiczny Różaniec. W wydarzeniu wzięło udział ok. 60 mężczyzn z Piotrkowa Tryb. i okolic.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję